Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Γενικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απόρριψε την αίτηση ακύρωσης κοινοτικών χρηματοδοτήσεων

Δεν πέρασε η εξαίρεση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για την Ελλάδα

Την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, που έχει καταθέσει η Ελλάδα, για εξαίρεση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ύψους 179,1 εκατ. ευρώ, αποφάσισε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου το Γενικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ειδικότερα, το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαίρεσε από την κοινοτική χρηματοδότηση (απόφαση 2008/960/ΕΚ) για την Ελλάδα, στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του βαμβακιού, του βοείου κρέατος, του ελαιολάδου και του οικονομικού ελέγχου, συνολικό ποσό 179,1 εκατ. ευρώ, για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2006.
  • στον τομέα «οπωροκηπευτικών – μεταποιήσεως εσπεριδοειδών»: επιβλήθηκαν δύο κατ’ αποκοπή διορθώσεις 10%, λόγω πληρωμών με επιταγή και πλημμελειών κατά τους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους (2.289.213 ευρώ για το οικονομικό έτος 2005 και 385.748 ευρώ για το οικονομικό έτος 2006)·
  • στον τομέα του βαμβακιού (27.731.557,37 ευρώ για το οικονομικό έτος 2002 και 32.655.464,17 ευρώ για το οικονομικό έτος 2003)·
  • στον τομέα των πριμοδοτήσεων βοείου κρέατος, λόγω πλημμελειών σχετικών με τη βάση δεδομένων εξακριβώσεως και καταχωρίσεως βοοειδών και με τους επιτόπιους ελέγχους (14.341.429,92 ευρώ)·
  • στον τομέα των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιολάδου, λόγω επαναλαμβανόμενων ελλείψεων κατά τον έλεγχο ελαιόδενδρων, ελαιοτριβείων και αποδόσεων (83.641.370,78 ευρώ), και
  • στον τομέα του οικονομικού ελέγχου, για το οικονομικό έτος 2005, λόγω μη τηρήσεως των προθεσμιών πληρωμής (4.521.536,62 ευρώ)· λόγω υπερβάσεως των δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων, για το 2004 6.326.450,77 ευρώ, και για το 2005 233.613,43 ευρώ.
Η Ελλάδα ζήτησε την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής. Με τη σημερινή του απόφαση το ΓΔΕΕ απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως στο σύνολό της.
Συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν προέβαλε κανένα επιχείρημα ικανό να κλονίσει τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως για τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις 10 % όσον αφορά τον τομέα της μεταποιήσεως εσπεριδοειδών ούτε απέδειξε ότι η κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % των δαπανών στο τομέα βαμβακιού ήταν δυσανάλογα μεγάλου ύψους. Σχετικά με τις πριμοδοτήσεις βοοειδών και εκτατικοποιήσεως δεν απέδειξε ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ή σε εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Τέλος, το ΓΔΕΕ απέρριψε  το σύνολο των λόγων που στρέφονται κατά των δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα του ελαιολάδου και στον τομέα του οικονομικού ελέγχου.
Σημειώνεται πως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.
23.01.2013 | 09:48
Την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, που έχει καταθέσει η Ελλάδα, για εξαίρεση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ύψους 179,1 εκατ. ευρώ, αποφάσισε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου το Γενικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ειδικότερα, το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαίρεσε από την κοινοτική χρηματοδότηση (απόφαση 2008/960/ΕΚ) για την Ελλάδα, στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του βαμβακιού, του βοείου κρέατος, του ελαιολάδου και του οικονομικού ελέγχου, συνολικό ποσό 179,1 εκατ. ευρώ, για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2006.
  • στον τομέα «οπωροκηπευτικών – μεταποιήσεως εσπεριδοειδών»: επιβλήθηκαν δύο κατ’ αποκοπή διορθώσεις 10%, λόγω πληρωμών με επιταγή και πλημμελειών κατά τους διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους (2.289.213 ευρώ για το οικονομικό έτος 2005 και 385.748 ευρώ για το οικονομικό έτος 2006)·
  • στον τομέα του βαμβακιού (27.731.557,37 ευρώ για το οικονομικό έτος 2002 και 32.655.464,17 ευρώ για το οικονομικό έτος 2003)·
  • στον τομέα των πριμοδοτήσεων βοείου κρέατος, λόγω πλημμελειών σχετικών με τη βάση δεδομένων εξακριβώσεως και καταχωρίσεως βοοειδών και με τους επιτόπιους ελέγχους (14.341.429,92 ευρώ)·
  • στον τομέα των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιολάδου, λόγω επαναλαμβανόμενων ελλείψεων κατά τον έλεγχο ελαιόδενδρων, ελαιοτριβείων και αποδόσεων (83.641.370,78 ευρώ), και
  • στον τομέα του οικονομικού ελέγχου, για το οικονομικό έτος 2005, λόγω μη τηρήσεως των προθεσμιών πληρωμής (4.521.536,62 ευρώ)· λόγω υπερβάσεως των δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων, για το 2004 6.326.450,77 ευρώ, και για το 2005 233.613,43 ευρώ.
Η Ελλάδα ζήτησε την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής. Με τη σημερινή του απόφαση το ΓΔΕΕ απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως στο σύνολό της.
Συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν προέβαλε κανένα επιχείρημα ικανό να κλονίσει τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως για τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις 10 % όσον αφορά τον τομέα της μεταποιήσεως εσπεριδοειδών ούτε απέδειξε ότι η κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % των δαπανών στο τομέα βαμβακιού ήταν δυσανάλογα μεγάλου ύψους. Σχετικά με τις πριμοδοτήσεις βοοειδών και εκτατικοποιήσεως δεν απέδειξε ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ή σε εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Τέλος, το ΓΔΕΕ απέρριψε  το σύνολο των λόγων που στρέφονται κατά των δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα του ελαιολάδου και στον τομέα του οικονομικού ελέγχου.
Σημειώνεται πως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ