Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Copa-Cogeca: Ο αγροτικός τομέας πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικός

Copa-Cogeca: Ο αγροτικός τομέας πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικός

Copa-Cogeca: Ο αγροτικός τομέας πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικός

Είναι ζωτικής σημασίας ένας οικονομικά αποδοτικός αγροτικός τομέας προκειμένου να αντιμετωπιστούν η αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, το υψηλό κόστος παραγωγής και η ακραία αστάθεια της αγοράς, όπως επισημάνθηκε από τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca κατά την διάρκεια συζήτησης με τον Επίτροπο Γεωργίας Dacian Ciolos, τους ευρωβουλευτές Paolo de Castro και Michel Dantin, και τους υπουργούς γεωργίας της Κύπρου και της Ουγγαρίας.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συνεδρίου που οργάνωσαν οι δύο οργανώσεις στην Βουδαπέστη με θέμα «Πως οι ευρωπαίοι αγρότες μπορούν να διασφαλίσουν τη διατροφική επάρκεια», από την 1 έως τις 3 Οκτωβρίου, όπου εντοπίστηκαν τρόποι για να διασφαλιστεί ένας ισχυρός, καινοτόμος και κερδοφόρος γεωργικός ευρωπαϊκός τομέας στο μέλλον.
Μιλώντας στο συνέδριο ο πρόεδρος της Copa, κ. Gerd Sonnleitner, είπε: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ισχυρή ΚΑΠ με έναν καλό προϋπολογισμό για την υποστήριξή της. Ειδικά δεδομένου ότι ο αγροδιατροφικός τομέας απασχολεί πάνω από 40 εκατομμύρια ανθρώπους και οι δαπάνες της ΚΑΠ είναι στην πραγματικότητα λιγότερο από το 1% των δημοσίων δαπανών της ΕΕ». Επίσης, τοποθετήθηκε κατά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω πρασίνισμα της ΚΑΠ, λέγοντας ότι δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα η πρόταση για τη δημιουργία περιοχών οικολογικής εστίασης (EFAs), η οποία θα σημάνει μείωση των γεωργικών εκτάσεων που διατίθενται για παραγωγή. Γεγονός που θα οδηγήσει σε λιγότερες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων και λιγότερες ζωοτροφές, με σοβαρές επιπτώσεις στους ευρωπαϊκούς τομείς του βοείου κρέατος και του γαλακτοκομικού, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί σκληρά από το υψηλό κόστος των εισροών. Πρόκειται για επισήμανση που υποστηρίζεται και από πολλούς υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε, επίσης, πως η εφαρμογή των ίδιων μέτρων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια – στην οποία περιλαμβάνονται 13 εκατομμύρια γεωργικών εκμεταλλεύσεων - δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ την ίδια στιγμή θα αυξηθεί το κόστος της εκμετάλλευσης, θα μειωθεί η παραγωγή και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους αγρότες, με τα ήδη χαμηλά εισοδήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Copa και Cogeca έχουν προτείνει νέα λεπτομερή μέτρα για το πρασίνισμα και την ανάπτυξη.
«Επιπλέον, θα πρέπει να επιταχυνθεί η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και να εξασφαλιστεί μια πολύ πιο συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των αγροτικών συμβούλων και των ερευνητών, έτσι ώστε να φτάσουν οι νέες τεχνικές σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Και έτσι οι αγρότες να μπορούν να εξηγήσουν στους ερευνητές αυτό που πραγματικά χρειάζονται και είναι εφικτό», είπε.
Με την σειρά του, ο νέος πρόεδρος της Cogeca, κ. Christian Pees, επισήμανε: «Άλλη μία από τις μείζονες προτεραιότητές μας είναι να ενισχυθεί η θέση των γεωργών και των γεωργικών συνεταιρισμών, στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν καλύτερες αποδόσεις από την αγορά». Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια αγοραστική δύναμη των λίγων λιανοπολητών, οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την εκ νέου εξισορρόπηση της ενέργειας στην τροφική αλυσίδα και τη συγκέντρωση της προσφοράς με την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του μεγέθους των οργανώσεων παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, προκειμένου να βοηθούν οι αγρότες και η αγορά, να προστεθεί αξία στα προϊόντα τους και να έχουν καλύτερες οικονομικές αποδόσεις από τις λιανικές πωλήσεις, τόνισε. Εμείς, ως Copa-Cogeca έχουμε εμπλακεί στις δραστηριότητες του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Έχουμε εργαστεί, από κοινού με άλλους ενδιαφερόμενους, να αναπτυχθεί ένα εθελοντικό σύστημα εφαρμογής ενός συνόλου αρχών ορθής πρακτικής στις εμπορικές σχέσεις στην τροφική αλυσίδα. Αλλά δεν καταλήξαμε σε συμβιβασμό που διασφαλίζει τις βασικές ανησυχίες μας σε θέματα όπως η ανωνυμία και η επιβολή κυρώσεων. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις κινήσεις της και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα - δηλαδή να νομοθετήσει - αν δεν υπάρξει πλήρης εθελοντική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών».
«Τέλος, χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά εργαλεία ρύθμισης της αγοράς, όπως ένα βελτιωμένο σύστημα παρέμβασης. Οι Copa-Cogeca ζητούν η περίοδος παρέμβασης για το γάλα να επεκταθεί σε όλο το χρόνο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση να επεκταθεί σε προϊόντα όπως το τυρί, η κάνναβη, ο λυκίσκος, και οι αποξηραμένες χορτονομές. Μέτρα διαχείρισης της αγοράς που θα επιτρέπουν στους παραγωγούς να αντεπεξέλθουν σε περιόδους χαμηλών τιμών αγοράς ή / και ταχείας αύξησης του κόστους παραγωγής. Επίσης, είναι αναγκαία αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των γεωργών έναντι κινδύνων, όπως η ασφάλιση. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η υπερβολική αστάθεια διαταράσσει τις αγορές, καταστρέφει τους αγρότες και τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής», κατέληξε ο κ. Pees.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ