Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Λειψυδρία και εγκατάλειψη της γης στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Γεωργίας

Λειψυδρία και εγκατάλειψη της γης στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Γεωργίας

Λειψυδρία και εγκατάλειψη της γης στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Γεωργίας

Η λειψυδρία και η εγκατάλειψη της γης που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή θα αποτελέσουν τα κύρια θέματα συζήτησης του Άτυπου Συμβουλίου Γεωργίας που πραγματοποιείται στην Κύπρο από 9-11 Σεπτεμβρίου. Την περίοδο αυτή, όπου η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε εξέλιξη, η προσοχή των Κρατών Μελών θα πρέπει να εστιαστεί στην διατήρηση της δυνατότητας της Ευρώπης για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων αλλά και δημόσιων αγαθών.
Το Άτυπο Συμβούλιο Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Βασικό αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσει η προσπάθεια για διατήρηση της δυνατότητας της Ευρώπης για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, και δημοσίων αγαθών. Βρισκόμενοι στην διαδικασία για μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η προσοχή μας θα πρέπει να εστιαστεί στην λειψυδρία και στην εγκατάλειψη της γης που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα που επηρεάζεται από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της. Αντιστοίχως, οι γεωργικές πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή. Η διατήρηση των φυσικών πόρων και η εξεύρεση μεθόδων για αξιοποίηση τους με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των υπουργών. Οι πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές θα αποδειχτούν χρήσιμες για βιώσιμη παραγωγή, ούτως ώστε να μπει τέρμα στην απώλεια της βιοποικιλότητας, να αποτραπεί η διάβρωση του εδάφους, να χρησιμοποιηθούν οι υδάτινοι πόροι αποδοτικά και να αποφευχθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνολικά.

Η συζήτηση θα δομηθεί στην βάση του εγγράφου εργασίας που έχει ετοιμάσει η Κυπριακή Προεδρία. Κατά την συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου στην Λευκωσία οι Υπουργοί θα κληθούν να υποβάλουν τις θέσεις τους για πιθανά μέτρα που βελτιώνουν την διαχείριση του νερού και την προστασία του εδάφους ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Νωρίτερα, στις 10 Σεπτεμβρίου οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν περιοχές στην επαρχία Λεμεσού όπου φαίνονται τα σημάδια της εγκατάλειψης της γης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θα επισκεφτούν επίσης το Φράγμα του Κούρρη , το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό έργο διαχείρισης του νερού στην Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες:ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ