Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Παρουσιάζεται σε συνεδρίαση της ΠεριφερειακήΕπιτροπήςΔιαβούλευσης,στο Ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ με θέμα ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ.


Το «Καλάθι» της ΗπείρουΣυντάχθηκε απο τον/την ΗΧΩ   

Παρουσιάζεται σε συνεδρίαση της ΠεριφερειακήΕπιτροπήςΔιαβούλευσης,στο Ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
Σημαντική δουλειά του Β. Ψαθά
και της ομάδας του
Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ», στην ΄Αρτα, την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012 και ώρα 19:00 μμ. Θέμα της Συνεδρίασης: «Το Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου – Δημιουργία και Προώθηση». Η εισήγηση του θέματος, όπως εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4/13/09.04.2012 απόφαση.
(21/4/2012)
Πρόσκληση απευθύνεται προς τα Μέλη Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, τους Επικεφαλής των Παρατάξεων του Περιφ. Συμβουλίου της ΠΗ, τους Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων στη Βουλή ενώ η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ανοικτή και μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί.
Διαδικασία σχεδιασμού του Καλαθιού
Το Καλάθι αποτελεί μία ιδέα και πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την υλοποίηση του οποίου ακολουθήθηκαν μια σειρά από σημαντικά και απαραίτητα πρακτικά βήματα, αφού όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βασίλης Ψαθάς, η δημιουργία ενός τοπικού Αγροτικού Καλαθιού αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κι εθνικής οικονομίας.
Από τις αρχές Νοεμβρίου 2011 που ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας του, αρχικά συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην συνέχεια συστάθηκε από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ομάδα εργασίας και υποστήριξης αποτελούμενη από Γεωπόνους και Κτηνιάτρους των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας). Τα μέλη της ομάδας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας συναντήθηκαν και αφού μελέτησαν το κείμενο εργασίας του Υπ.Α.Α.Τ. καθόρισαν το πλαίσιο σύστασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας μαζί με την ομάδα υποστήριξης πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις (σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους συλλογικών οργανώσεων, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις και τα οφέλη από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Έχοντας τα κριτήρια, τα στοιχεία και τις προτάσεις, η ομάδα υποστήριξης κατέληξε στην τελική επιλογή των αγροτικών προϊόντων που θα απαρτίζουν το «Ηπειρωτικό Καλάθι».
Το όραμα της Περιφέρειας Ηπείρου
Το όραμα της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτυπώνεται στις παρακάτω γραμμές:
Η Περιφέρεια Ηπείρου οραματίζεται μια αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφή ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, θα σέβονται το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου και δύναται να προσδίδουν στον επιχειρηματικό κόσμο της Περιφέρειας Ηπείρου συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Για την επίτευξη του οράματος οι προσπάθειες –σύμφωνα με την πρόταση- πρέπει να επικεντρωθούν σε ειδικούς στόχους, μεταξύ των οποίων είναι:
• Παραγωγή τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων ειδικής αναφοράς
• Διεκδίκηση μεριδίου αγοράς με συντονισμένο marketing της επωνυμίας «Ηπειρωτικά Προϊόντα» (brand name).
• Δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό και έμφαση στη
διαφορετικότητα και την καινοτομία.
• Ανάπτυξη, ενίσχυση και οργάνωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Προστασία, ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, κ.α.
Προσδιορισμός των Προϊόντων του Καλαθιού
Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων αποτελεί μια επιλογή προϊόντων που παράγονται ή μεταποιούνται σε μια περιοχή τα οποία καλλιεργούνται παραδοσιακά, αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής και μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη αυτής.
Τα προϊόντα του καλαθιού θα πρέπει:
1. Να παράγονται σε κρίσιμες ποσότητες,
2. να συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο και τον πολιτισμό της περιοχής,
3. να είναι βιώσιμα και
4. να έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό ή να καλύπτουν επισιτιστικές ανάγκες τόσο της περιοχής όσο και της χώρας.
Μέσα από τη διαβούλευση και τη συν-απόφαση μεταξύ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του συνόλου των τοπικών παραγόντων (φορείς, παραγωγοί, υπηρεσιακοί παράγοντες κ.α.) αναζητήθηκαν και επιλέχτηκαν για την Περιφέρεια Ηπείρου:
1. Προϊόντα εθνικής σημασίας με εξαγωγικό προσανατολισμό,
2. παραδοσιακά προϊόντα,
3. προϊόντα για επάρκεια εγχώριας αγοράς και
4. προϊόντα υψηλής γαστρονομίας (delicatessen).
Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω απαιτήσεις. Ξεκινώντας την κατηγοριοποίηση των προϊόντων έχουμε:
Α. Προϊόντα Εθνικής Σημασίας
1. Οίνοι Ζίτσας Π.Ο.Π
2. Εσπεριδοειδή Ηπείρου
i. Πορτοκάλια
ii. Μανταρίνια
3. Ακτινίδιο Ηπείρου
4. Φέτα Π.Ο.Π
5. Προϊόντα Ιχθυοκαλλιέργειας
i. Τσιπούρα
ii. Λαβράκι
iii. Χέλι
iv. Πέστροφα
v. Μύδια
Β. Παραδοσιακά Προϊόντα
1. Γαλακτοκομικά Προϊόντα
i. Γαλοτύρι Π.Ο.Π
ii. Μετσοβόνε Π.Ο.Π
iii. Μετσοβέλα
iv. Κεφαλοτύρι
v. Ούρδα
vi. Κατσικίσιο τυρί
vii. Μυζήθραviii. Ανθότυρος
ix. Γραβιέρα
2. Πέστροφα Ηπείρου
3. Προϊόντα Αλιείας
i. Γαρίδα Αμβρακικού
ii. Σαρδέλα Αμβρακικού
iii. Κουτσομούρα Αμβρακικού
iv. Χέλι Αμβρακικού
4. Τσίπουρο Ηπείρου
5. Γλυκά κουταλιού
6. Παραδοσιακές Ηπειρώτικες Πίτες
7. Χειροποίητα Ζυμαρικά
Γ. Προϊόντα για επάρκεια εγχώριας αγοράς
1. Κονσερβολιά Άρτας Π.Γ.Ε
2. Ελαιόλαδο Πρέβεζα Π.Γ.Ε.
3. Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π
4. Οίνοι Π.Γ.Ε
5. Κοτόπουλα και αυγά Ηπείρου
6. Αρνάκι-Κατσικάκι Ηπείρου
7. Χοιρινά Ηπείρου
8. Μοσχάρι ελευθέρας βοσκής
9. Αγελαδινό Γάλα
10. Γιαούρτι
11. Κηπευτικά Πρέβεζας (υπό κάλυψη)
12. Πατάτα Χρυσοβίτσας
13. Κεφαλοειδή
14. Ηπειρωτικό Μέλι
15. Κτηνοτροφικά Φυτά
16. Αρωματικά Φυτά
Δ. Προϊόντα Υψηλής Γαστρονομίας (Delicatessen)
Μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων που εντάσσουμε στο Καλάθι της Περιφέρειας Ηπείρου είναι τα υψηλής γαστρονομίας προϊόντα. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική, παράγονται σε περιορισμένες ποσότητες αλλά αποτελούν ποιοτικά προϊόντα και καινοτόμες προσπάθειες. Πολλά από αυτά εξάγονται ενώ άλλα βρίσκονται σε χώρους Αγροτουριστικού ενδιαφέροντος.
1. Χαβιάρι Άρτας
2. Αυγοτάραχο Αμβρακικού
3. Καπνιστό φιλέτο πέστροφας
4. Καπνιστό Χέλι
5. Τυριά με αρωματικά βότανα και καρυκεύματα
6. Λουκάνικα από ελάφι και αγριογούρουνο
7. Παλαιωμένο ξύδι
8. Ελιξίρια (χωρίς αλκοόλ) και ηδίποτα
9. Ιδιαίτερα γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες
Η διαφοροποίηση των προϊόντων στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν δεν είναι απόλυτη. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία καλύπτουν κυρίως την εγχώρια αγορά όμως έχουν και εξαγώγιμο ενδιαφέρον το οποίο μελλοντικά μπορεί να αυξηθεί. Κανένα προϊόν δεν αποκλείεται από τη μια ή την άλλη κατηγορία ενώ θα υπάρξει μια συνεχιζόμενη ανοιχτή διαδικασία επιλογής προϊόντων.

 
 ΠΗΓΗ: ΗΧΩ ΑΡΤΑΣ