Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Στους Δήμους περνά η κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Γιουρουκέλη Μαρία
Στην κατανομή των βοσκησίμων εκτάσεων ζητά από τους Δήμους να προχωρήσουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με σχετικό έγγραφό του. Όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο τα δημοτικά συμβούλια θα κληθούν να αποφασίσουν δύο εναλλακτικούς τρόπους διανομής των επιλέξιμων βοσκησίμων εκτάσεων:
1. Να μοιραστούν αναλογικά (το 60% αυτών που απαιτούνται για τον καθένα κτηνοτρόφο) ανά ζωική μονάδα-Ζ.Μ. με κριτήριο την είσπραξη της Ενιαία Ενίσχυση (ΚΑΠ). Με τον ανωτέρω τρόπο διανομής όλοι θα εισπράξουν ένα μέρος της Ενιαίας Ενίσχυσης-ΚΑΠ, ενώ κάποιοι θα εισπράξουν και την Εξισωτική αποζημίωση ενώ κάποιοι άλλοι όχι.
2. Να μοιραστούν απολύτως αναλογικά τα διαθέσιμα στρέμματα ανά ζωική μονάδα-Ζ.Μ., με αυτόν τον τρόπο όλοι θα πάρουν μέρος της Ενιαίας Ενίσχυσης-ΚΑΠ και μέρος της Εξισωτικής αποζημίωσης.

Πηγή : agronews.gr