Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Πτώση 3,2% στο αγροτικό εισόδημα καταγράφηκε φέτος τον Ιούλιο


Μείωση 3,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2013, έναντι αύξησης 3,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιούλιο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2014, σημείωσε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013, παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2013, σημείωσε μείωση 3,0%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Ιούλιο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2014, σημείωσε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,6%, έναντι αύξησης 1,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το µήνα Ιούλιο 2014, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Ιουλίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2013, σηµείωσε µείωση 3,2%, έναντι αύξησης 3,1%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ