Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ανά περιφέρεια η σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ


Η εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης, με σταδιακή γραμμική προσαρμογή της αξίας των δικαιωμάτων των γεωργών ανά περιφέρεια, προτείνεται στο πλαίσιο για τον εθνικό φάκελο σχετικά με την νέα ΚΑΠ για το διάστημα 2015 – 2020, το οποίο θα τεθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στις 16 Ιουνίου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, οι ενισχύσεις των γεωργών συγκλίνουν προοδευτικά προς μία ενιαία τιμή εντός κάθε περιφέρειας που θα επιτευχθεί στο έτος 2019.
 
Επισημαίνεται ότι η πράσινη ενίσχυση δεν υπόκειται σε σύγκλιση και αντιστοιχεί σε 30% του εθνικού φακέλου. Με αυτό το σενάριο, η αρχική αξία δικαιώματος του 2015 υπολογίζεται αφού προσαρμοστούν οι αξίες δικαιωμάτων του 2014 στο νέο εθνικό φάκελο, την αρχιτεκτονική και την κατανομή των κονδυλίων στις περιφέρειες.
 
Οι περιφέρειες
 
Βέβαια δεν συζητάμε για τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στην διοικητική διαίρεση της χώρας αλλά στις τρείς προτεινόμενες από το υπουργείου βάσει του κύριου τύπο των αγροτικών συστημάτων, δηλαδή: βοσκότοποι, γεωργικές εκτάσεις πολυετών καλλιεργειών και γεωργικές εκτάσεις ετησίων καλλιεργειών.
 
Έτσι οι αρχικές μεταβολές για τους γεωργούς θα είναι σχετικά μικρές. Η τελική αξία του 2019 υπολογίζεται απλά διαιρώντας το σύνολο του φακέλου της περιφέρειας με τις εκτάσεις της περιφέρειας. Το πηλίκο που προκύπτει είναι η αξία ανά εκτάριο του δικαιώματος για κάθε μία από τις τρεις περιφέρειες αφού έχει υπολογιστεί η αρχική αξία, και η τελική του 2019.
 
Ο διαχωρισμός αυτός είναι συμβατός τόσο με το παραγωγικό δυναμικό των εκτάσεων όσο και με την αξία της γης. Οι αξίες και η παραγωγικότητα των γαιών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Οι βοσκότοποι της Ελλάδας είναι στην πλειοψηφία τους (95%) φτωχά μη παραγωγικά εδάφη, δημόσιες εκτάσεις που ενοικιάζονται στους κτηνοτρόφους προς χαμηλό αντίτιμο. Αντίθετα οι αρόσιμες εκτάσεις των μονοετών καλλιεργειών και των πολυετών καλλιεργειών είναι ιδιόκτητες μεγαλύτερης παραγωγικότητας και με υψηλότερη αξία ενοικίου
 
Η ετήσια προσαρμογή γίνεται γραμμικά, ισόποσα ανά έτος.
 
Σύμφωνα με το υπουργείο, αυτός ο τρόπος σύγκλισης είναι αφενός διαφανής, κατανοητός, ήπιος, χωρίς να διαιωνίζει αδικίες του παρελθόντος και αφετέρου αναπτυξιακός, αν αξιοποιηθεί σωστά από τους γεωργούς, διότι δίνει κίνητρο για τη βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω της πώλησης των προϊόντων. Η ήπια σταδιακή μεταβολή των ενισχύσεων θα βοηθήσει τους γεωργούς που έχουν απώλεια ενισχύσεων να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να κάνουν πιο δυναμικές επιλογές στην πορεία των χρόνων. Τέλος θα διατηρηθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο στήριξης ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ