Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε η καλλιεργούμενη γη τη διετία 2009 - 1010


Μείωση της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργική γης καταγράφουν τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα έτη 2009 και 2010.
Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) παρουσιάζει μείωση κατά 0,2% μεταξύ των ετών 2008 και 2009 και κατά 0,4% μεταξύ των ετών 2009 και 2010.

Συγκεκριμένα, η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη και μόνιμες καλλιέργειες) το 2008 ήταν 36.938,1 χιλ. στρέμματα, 36.853,5 χιλ. στρέμματα το 2009 και 36.709,3 χιλ. στρέμματα το 2010.

Οι σημαντικότερες, ως προς την έκταση, μεταβολές που παρατηρούνται κατά βασική ομάδα καλλιεργειών είναι στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, αύξηση κατά 7,1% το 2009 έναντι του 2008 και μείωση κατά 4,2% το 2010 σε σχέση με το 2009, δηλ. από 5.672,0 χιλ. στρεμ. το 2008 καλλιεργήθηκαν 6.077,4χιλ. στρεμ. το 2009 και 5.821,8 χιλ. στρεμ. το 2010.

Οι σημαντικότερες μεταβολές, ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κατά ομάδες και είδη, είναι στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, αύξηση κατά 7,7% το 2009 σε σχέση με το 2008 και μείωση κατά 9,2% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.538,5 χιλ. τόνοι το 2008, 1.656,8 χιλ. τόνοι το 2009 και 1.504,5 χιλ. τόνοι το 2010.

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων εντοπίζονται στον αριθμό των βοοειδών που παρουσίασε αύξηση κατά 0,1 % το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 τα βοοειδή ήταν 628.065, το 2009 628.977 και το 2010 629.004.

Ο συνολικός αριθμός των χοίρων παρουσίασε μείωση κατά 2,3 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι χοίροι ήταν 881.691, το 2009 861.696 και το 2010 839.630.

Ο συνολικός αριθμός των προβάτων παρουσίασε αύξηση κατά 0,5 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και μείωση κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 τα πρόβατα ήταν 8.888.895, το 2009 8.931.392 και το 20108.903.667.

Ο συνολικός αριθμός των αιγών παρουσίασε μείωση κατά 1,8% το 2009 σε σχέση με το 2008 και 1,1 % το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι αίγες ήταν 5.274.759, το 2009 5.180.391 και το 2010 5.122.705.

Ο συνολικός αριθμός των ορνίθων παρουσίασε μείωση κατά 3,9% το 2009 σε σχέση με το 2008 και αύξηση κατά 4,2% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι όρνιθες ήταν 28.959.661, το 2009 27.841.075 και το 201029.018.971.

Ο συνολικός αριθμός των κυψελών μελισσών παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% το2009 σε σχέση με το 2008 και 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι κυψέλες μελισσών ήταν 1.374.919, το 2009, 1.386.286 και το 2010 1.422.543.
 
Οι σημαντικότερες μεταβολές παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων αφορούν στη συνολική παραγωγή γάλατος, οριακή μείωση κατά 0,1% το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 2.053,3 χιλ. τόνοι γάλατος, το 2009 2.051,1 χιλ. τόνοι και το 2010 2.044,0 χιλ. τόνοι.


ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ