Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Δράσεις για τη μελισσοκομία από το ΥΠΑΑΤ

ΥΠΑΑΤ: Δράσεις για τη μελισσοκομία

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της δαπάνης στους δικαιούχους για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών, από το ποσό των 5.600.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί κι εγκριθεί για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος για το τρέχον έτος, το τελικά καταβληθέν ποσό στους δικαιούχους ανήλθε στα 5.453.904,02 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 97,39% του αρχικά εγκριθέντος. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το υψηλότερο από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εδώ και δέκα χρόνια περίπου.Παρακάτω παρουσιάζονται τα τελικώς καταβληθέντα ποσά ανά δράση για το πρόγραμμα έτους 2013:


ΔΡΑΣΗ
ΠΟΣΟ
(σε Ευρώ)
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας
1.176.226,15
1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Melinet
10.000,00
1.3 Ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων
67.234,95
3.1 Αντικατάσταση Κυψελών
1.227.990,69
3.2 Οικονομική στήριξη  της νομαδικής μελισσοκομίας
2.720.313,68
4.1. Αναλύσεις μελιού
189.468,86
4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού
10.000,00
6.1 Εφαρμοσμένη Έρευνα
52.669,69
ΣΥΝΟΛΟ:
5.453.904,02ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ