Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι παραμένουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάςΣε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι παραμένουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Μάλιστα ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης υπέβαλε σχετική ερώτηση προς τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και Οικονομικών σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων.
Αναφέρει στην ερώτησή του:
 
Κατά τη χρονική περίοδο που διανύουμε έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα σε διάφορες περιοχές της χώρας δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα εκτροφής και εκμετάλευσης τους από τους κτηνοτρόφους. 
Με την 1273/38892 απόφαση (ΦΕΚ 730/τ. Β’/29-03-2013) εγκρίθηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με ή χωρίς κοινοτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΚΤΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 2 παράγραφος 2α του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ. L 209 της 11−8−2005 σελ. 1).   Στο άρθρο 4 δε, αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες, στις περιπτώσεις επειγουσών παρεμβάσεων που καθορίζονται στην παράγραφο Α 1 του άρθρου 2, και καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. 
Επειδή, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές με την οικονομική ζημιά που προκύπτει από την ασθένεια και την υποχρεωτική θανάτωση των ζωντανών να είναι πολλαπλάσια αυτών,
Επειδή, λόγω περιόδου, τα περισσότερα αιγοπρόβατα βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης με αποτέλεσμα να χάνεται η αναμενόμενη φυσική αναπαραγωγή και παραγωγή γάλακτος,
Επειδή, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα επανασύστασης της εκτροφής τους, γεγονός που σημαίνει και μηδενικά ουσιαστικά εισοδήματα για τους κτηνοτρόφους μιας και μένουν εκτός παραγωγής και εργασίας 
Κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων ανακούφισης και ενίσχυσης του κλάδου των κτηνοτρόφων μέσω της τροποποίησης του προαναφερόμενου άρθρου 4 προς τις εξής κατευθύνσεις: 
Α. Καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης σε ποσοστό, κατ’ ελάχιστο  30% επιπλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 επί των ορίων της μοναδιαίας αξίας του άρθρου 8, στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση εγκύων ζώων.
Β. Καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης σε ποσοστό 100% των αναγραφέντων τιμολογίων πώλησης αιγοπρόβειου γάλακτος κατά την προηγούμενη γαλακτική περίοδο, εφόσον το ζωικό κεφάλαιο που θανατώθηκε καθολικά, παρέμεινε αριθμητικά σταθερό. Άλλως και σε περίπτωση αυξομείωσης του ζωικού κεφαλαίου θα γίνεται καταβολή αναλόγου αποζημίωσης.
Γ. Καταβολή άμεσης αποζημίωσης 10 ευρώ μηνιαίως για κάθε πρόβατο ή αίγα των οποίων απαγορεύεται η βόσκηση και παραμένουν υποχρεωτικά εντός του ποιμνιοστασίου λόγω λήψης μέτρων αποτροπής εξάπλωσης επιζωοτίας.
 
Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί:
 
1) Προτίθεστε να λάβετε μέτρα ενίσχυσης και ανακούφισης των κτηνοτρόφων;
2) Προτίθεστε να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση των προτεινόμενων από τον υπογράφοντα τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου;
 
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ