Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Ανησυχούν οι βαμβακοπαραγωγοί από την ισχνή διεθνή ζήτηση εκκοκκισμένου

Ανησυχούν οι βαμβακοπαραγωγοί από την ισχνή διεθνή ζήτηση εκκοκκισμένου

Με αβεβαιότητες που σκιάζουν την εξαιρετική από ποιοτικής πλευράς συγκομιδή, αρχίζει τα επόμενα εικοσιτετράωρα η εφετινή εκκοκκιστική περίοδος στην ελληνική αγορά βάμβακος, καθώς τα εκκοκκιστήρια στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Βοιωτία και αλλού έχουν ολοκληρώσει τη σχετική προεργασία και έχουν ήδη εφοδιαστεί με τις πρώτες ποσότητες πρώιμου σύσπορου βάμβακος.
Η παραγωγή είναι ποιοτικά καλύτερη και ποσοτικά μεγαλύτερη του αναμενομένου, αντίστοιχη της περυσινής, λόγω υψηλών στρεμματικών αποδόσεων, παρά τη μείωση του αριθμού των καλλιεργημένων στρεμμάτων. Ωστόσο για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η διεθνής ζήτηση είναι ισχνή και οι καλλιεργητές καλούνται στην πραγματικότητα να υποκαταστήσουν τις Τράπεζες, οι οποίες κατά πληροφορίες χρηματοδοτούν μόλις το 20-25% περίπου των εργασιών, ελλείψει ρευστότητας.
 
Αρκετά εκκοκκιστήρια βάμβακος έχουν «σηκώσει τα χέρια», καθώς οι Τράπεζες δεν τα χρηματοδοτούν και οι αγρότες δεν φαίνεται να έχουν άλλη λύση παρά να διαθέσουν το βαμβάκι τους στα ισχυρότερα εκκοκκιστήρια και να περιμένουν μήνες ώσπου να εξοφληθούν, αφού όλα προς το παρόν δείχνουν ότι η διάθεση του προϊόντος θα απαιτήσει την πάροδο αρκετών μηνών.
 
Καθώς οι προβλέψεις των αναλυτών προεξοφλούν πτώση των διεθνών τιμών του βάμβακος το επόμενο χρονικό διάστημα, οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι του εξωτερικού, που διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες ελληνικού βάμβακος στην Ασία, αποφεύγουν να προβούν σε αγορές ή να δεσμευθούν με σχετικά συμβόλαια, ενώ αναιμική, λόγω των προβλημάτων της τουρκικής οικονομίας, είναι η ζήτηση και από την τουρκική αγορά, που τα προηγούμενα χρόνια απορροφούσε έως και το ήμισυ της ελληνικής παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος. Εξαιτίας της κατάρρευσης της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, περί το 90% του εκκοκκισμένου βάμβακος διατίθεται πλέον στη διεθνή αγορά.
«Η συγκομιδή είναι πολύ καλύτερη από αυτή που περιμέναμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, αλλά οι αβεβαιότητες είναι περισσότερες από ποτέ τα τελευταία χρόνια», ανέφερε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ένωσης Εκκοκκιστών - Εξαγωγέων Βάμβακος Απόστολος Δοντάς, στέλεχος της νηματουργίας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, η οποία παράγει εκκοκκισμένο βαμβάκι για ιδιόχρηση, αλλά και για εμπορία σε τρίτους. «Το τραπεζικό σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ολόκληρη την παραγωγή, ενώ η ζήτηση είναι αδύναμη και η ο χρόνος ρευστοποίησης του προϊόντος προβλέπεται μακρύς», προσθέτει, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποδειχθεί μπούμεραγκ η μεγάλη εξάρτηση του τομέα από την τουρκική αγορά.
Ότι «οι πωλήσεις θα είναι αρκετά πιο δύσκολες και χρονοβόρες απ' ότι τα προηγούμενα χρόνια» προεξοφλεί και ο Σταμάτης Κουρούδης, διευθύνων σύμβουλος των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων, ενώ ο Κώστας Θεοδωρακίδης, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Αφοί Ν. Καραγιώργου, μεγαλύτερης επιχείρησης του τομέα, επισημαίνει ότι ο τομέας «διανύει περίοδο ανακατατάξεων, υπό το βάρος της κρίσης».
 
Αδυνατώντας να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αρκετά εκκοκκιστήρια έχουν τεθεί προς ενοικίαση ή προσφέρονται να εργαστούν φασόν για άλλες, χρηματοοικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις. Η συγκεντροποίηση του τομέα σε λιγότερες επιχειρήσεις επιταχύνεται με ταχύ ρυθμό.
 
Ο ελληνικός βιομηχανικός τομέας επεξεργασίας σύσπορου βάμβακος και παραγωγής εκκοκισμένου βάμβακος παρουσίασε το 2012 (Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012), σε σύγκριση με το 2011 (Ιούλιος 2010 - Ιούνιος 2011), μειωμένα κατά 69% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (8,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 2,4% των συνολικών εσόδων του (7,7% το 2011), σε συνθήκες στασιμότητας των πωλήσεών του και σημαντικής πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 4,9 εκατοστιαίες μονάδες (5,5% το 2012, από 10,4% το 2011). Λόγω της επιδείνωσης των δεικτών της αποδοτικότητάς του και του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και αυξημένων προβλέψεων για κινδύνους, ο τομέας το 2012 κατέγραψε ζημιές, έναντι κερδών το 2011.
 
Τα συνολικά έσοδα 24 βιομηχανιών του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 367,8 εκατ. ευρώ και είναι οριακά αυξημένα (+0,2%). Οι μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις των πωλήσεων ορισμένων επιχειρήσεων αντισταθμίστηκαν από ανάλογες μειώσεις των πωλήσεων άλλων επιχειρήσεων. Αύξησή τους πέτυχαν 10 από τις 24 εταιρείες (41,7% του συνόλου).
 
Οι 24 βιομηχανίες εκκοκκισμένου βάμβακος στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 265 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:
- Μεικτά κέρδη 20,1 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 47% (-18 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 69% (-19,5 εκατ. ευρώ περίπου).
- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 85% (-18,9 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,0% το 2011 (κέρδη 22,2 εκατ. ευρώ).
- Ζημιές προ φόρων 3,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 9,5 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +1,6% το 2011.
- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 7,5 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -1,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,5% το 2011.
 
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δέκα από τις 24 επιχειρήσεις (41,7% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες δεκατέσσερις εταιρείες (58,3% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των δέκα κερδοφόρων ήταν επτά εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των δεκατεσσάρων ζημιογόνων ήταν 12,8 εκατ. ευρώ περίπου.
 
Τα ίδια κεφάλαια των 24 επιχειρήσεων (89,5 εκατ. ευρώ στις 30.06.2012) μειώθηκαν κατά 5% (-5,0 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, ενώ παρέμεινε σταθερό το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (265,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 33,7%, από 35,5%. Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (176,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 2,8% (+4,8 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 30.06.2012 ήταν 29,1% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, αν και ορισμένες επιχειρήσεις εμφανίζουν ιδιαιτέρως δυσμενείς δείκτες ρευστότητας. Μείωση κατά 1% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (87,7 εκατ. ευρώ).
 
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίες παράλληλα ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία βαμβακόπιτας, βαμβακόσπορου και συναφών προϊόντων της διαδικασίας εκκόκκισης βάμβακος. Στις εταιρείες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες επιχειρήσεις που επίσης παράγουν εκκοκκισμένο βαμβάκι, αλλά έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο.
Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 24 βιομηχανίες που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος κατέγραψαν:
 
Η ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ E. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 15,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (18,72 εκατ. ευρώ) κατά 19,3%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (1,20 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,62 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 16,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 12,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,9%.
 
Η ΒΑΪΤΣΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (στη Φθιώτιδα) έσοδα 2,69 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,73 εκατ. ευρώ) κατά 27,8%, EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,29 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,31 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,26 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,1%.
 
Η ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 7,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,83 εκατ. ευρώ) κατά 28,6%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (2,22 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,2%.
 
Η ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 5,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,17 εκατ. ευρώ) κατά 2,3%, EBITDA 0,73 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,82 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,65 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,73 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,27 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 19,5%.
 
Η Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ (στην Ημαθία) έσοδα 13,04 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (11,76 εκατ. ευρώ) κατά 10,9%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,35 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,36 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 13,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,8%.
 
Η ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 11,03 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,15 εκατ. ευρώ) κατά 9,2%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (1,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,61 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,66 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,0%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ (στην Ημαθία) έσοδα 13,90 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (12,16 εκατ. ευρώ) κατά 14,3%, EBITDA 0,53 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,59 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,46 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,5%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ AΕ (στις Σέρρες) έσοδα 9,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,69 εκατ. ευρώ) κατά 17,7%, EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (1,42 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,20 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,85 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,7%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ AΒΕΕ (στην Καρδίτσα) έσοδα 12,82 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (16,54 εκατ. ευρώ) κατά 22,5%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,95 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,95 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,4%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ AΒΕΕ (στη Ροδόπη) έσοδα 11,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (16,72 εκατ. ευρώ) κατά 32,7%, EBITDA -0,59 εκατ. ευρώ (1,61 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -3,75 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -3,35 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 22,00 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,7%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ AΕ (στην Καβάλα) έσοδα 19,50 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (12,48 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,27 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,5%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ AΕ (στη Ροδόπη) έσοδα 7,27 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,03 εκατ. ευρώ) κατά 34,1%, EBITDA 0,70 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (-0,73 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (-0,74 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,3%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Ε. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ AΕ (στις Σέρρες) έσοδα 5,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,12 εκατ. ευρώ) κατά 31,4%, EBITDA -0,12 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,48 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,48 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,5%.
 
Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ AΕ (στην Καρδίτσα) έσοδα 7,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,40 εκατ. ευρώ) κατά 115,7%, EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,37 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,37 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,9%.
 
Η ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΑΕ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (στη Ροδόπη) έσοδα 10,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,37 εκατ. ευρώ) κατά 13,7%, EBITDA -0,16 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,59 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,68 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,2%.
 
Η ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (στη Ροδόπη και αλλού) έσοδα 19,89 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (13,88 εκατ. ευρώ) κατά 43,3%, EBITDA 0,33 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,94 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,68 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,80 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,0%.
 
Η ΚΑΠΑ - ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ (στη Δράμα) έσοδα 35,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (28,95 εκατ. ευρώ) κατά 23,3%, EBITDA 1,59 εκατ. ευρώ (1,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,05 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,02 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,2%.
 
Η ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και αλλού) έσοδα 73,27 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (52,52 εκατ. ευρώ) κατά 39,5%, EBITDA 3,40 εκατ. ευρώ (2,22 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 2,09 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,59 εκατ ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 40,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 17,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,5%.
 
Η ΚΑΡΠΟΣ ΑΕΒΕ (στη Λάρισα) έσοδα 4,10 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,63 εκατ. ευρώ) κατά 67,6%, EBITDA -0,30 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,42 εκατ. ευρώ (-1,74 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,42 εκατ. ευρώ (-1,74 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -4,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,0%.
 
Η ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (στην Καρδίτσα) έσοδα 18,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (26,33 εκατ. ευρώ) κατά 30,4%, EBITDA -0,74 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,87 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,01 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 20,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,6%.
 
Η ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (στη Βοιωτία και στη Λάρισα) έσοδα 21,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (29,62 εκατ. ευρώ) κατά 26,6%, EBITDA 1,69 εκατ. ευρώ (2,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 2,46 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,77 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 21,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 12,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,9%.
 
Η ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 4,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,50 εκατ. ευρώ) κατά 22,1%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,47 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,47 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,5%.
 
Η ΠΗΛΕΑΣ AGRO AE (στη Λάρισα) έσοδα 16,56 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (21,27 εκατ. ευρώ) κατά 22,2%, EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (1,74 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,47 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,47 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,1%.
 
Η ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (στις Σέρρες) έσοδα 21,29 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (14,16 εκατ. ευρώ) κατά 50,3%, EBITDA 1,23 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,40 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,5%.
 
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 24 βιομηχανιών εκκοκκισμένου βάμβακος στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 3,3% το 2012 (Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012), από 10,6% το 2011 (Ιούλιος 2010 - Ιούνιος 2011).
 
Οι επιδόσεις του τομέα την περίοδο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, που θα γίνουν γνωστές στα τέλη του τρέχοντος έτους, εκτιμάται ότι ήταν βελτιωμένες.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ