Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Ειδική στήριξη σε βόειο και μοσχαρίσιο κρέας - καθορισμός ποσών

Ειδική στήριξη σε βόειο και μοσχαρίσιο κρέας - καθορισμός ποσών

Την απόφαση που καθορίζει το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 267050/13-05-2010 Απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Β’ 754) περί Λεπτομερειών εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 262345/22-03-2010 ΚΥΑ (Β’ 323) “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής” για τον τομέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για το 2012, υπέγραψε ο Θανάσης Τσαυτάρης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:
 
 
Ι) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και ανά θηλάζουσα αγελάδα ως εξής:
 
α) σε 100 € ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και
 
β) σε 100€ ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.
 
ΙΙ) Το ύψος της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και ανά θηλάζουσα αγελάδα ως εξής:
 
α) σε 80€ ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και
 
β) σε 80€ ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.
 

Αναλυτικά η απόφαση


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ