Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Παράταση για τις επενδύσεις των αγροτών με υπογραφή Τσαυτάρη

Παράταση για τις επενδύσεις των αγροτών με υπογραφή Τσαυτάρη

Την παράταση του χρόνου υλοποίησης ημιτελών επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε υποχρεώσεις της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξης – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και συμπεριλαμβάνονται α) στα καθεστώτα ενισχύσεων του κεφ. _, της ΚΥΑ 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) και β) στο καθεστώς για τα πρότυπα αγροκτήματα δυνάμει της ΚΥΑ 637/20.10.2005 (ΦΕΚ 1507/Β/2005), υπέγραψε ο Θανάσης Τσαυτάρης.

Ολόκληρη η απόφαση

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ