Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ενίσχυση ηλεκτροφόρου περίφραξης

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ενίσχυση ηλεκτροφόρου περίφραξης

Σε μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται κοντά σε οικότοπους της αρκούδας απευθύνεται το νέο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί σύντομα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με χρηματοδότηση από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Πρόκειται για τη Δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του ΠΑΑ 2007−2013, του οποίου οι προϋποθέσεις πριστικοποιήθηκαν με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1060/2013) και ανοίγει το δρόμο για την προκήρυξη.


Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της δράσης είναι να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο:
• Την προστασία της βιοποικιλότητας και
• Τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Αφορά τους εξής παραγωγούς:

- Συστηματικοί Μελισσοκόμοι: Οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 100 μονές κυψέλες.
- Κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων: Oι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαθέτουν αιγοπρόβατα και χρησιμοποιούν για την εκτροφή των ζώων βοσκότοπους.
- Μετακινούμενος κτηνοτρόφος: Κτηνοτρόφος ο οποίος, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας, μετακινείται με το ποίμνιό του για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών το χρόνο στις περιοχές παρέμβασης, όπου και διαθέτει ποιμνιοστάσιο.
Η δράση θα εφαρμοστεί μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της αρκούδας, όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση θεωρούνται:
Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και η οποία αγορά και εγκατάσταση περιλαμβάνει:

Για την αγορά:
• φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ),
• καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας),
• τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών,
• σετ πόρτας,
• μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο),
• όργανο ελέγχου,
• μπαταρία,
• ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι
Για την εγκατάσταση:
• Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης.
2. Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες Φ.Π.Α.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών. Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200 ευρώ/μισό στρέμμα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ