Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Τα ποσά ενίσχυσης για το αιγοπρόβειο κρέας από το Άρθρο 68

Τα ποσά ενίσχυσης για το αιγοπρόβειο κρέας από το Άρθρο 68

Την απόφαση που καθορίζει το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ. αριθμ. 267051/13-05-2010 Απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Β’ 754) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της αρ. 262345/22- 03-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» για τον τομέα προβείου και αιγείου κρέατος για το έτος 2012, υπέγραψε ο Θανάσης Τσαυτάρης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:
 
 
α) σε 3,5 € ανά ζώο, για τους δικαιούχους της πρόσθετης ενίσχυσης
β) σε 2 € ανά ζώο, για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης
γ) σε 4 € ανά ζώο, για τους δικαιούχους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους.
 
 
Αναλυτικά η απόφαση

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ