Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΠΑΣΕΓΕΣ: Έτσι θα επιτευχθεί προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ

ΠΑΣΕΓΕΣ: Έτσι θα επιτευχθεί προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας  στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ

«Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θέτει την έρευνα και την καινοτομία σαν θεμέλιο λίθο της βιώσιμης ανάπτυξης», ανέφερε στην ενδιαφέρουσα εισήγησή της η κα Γεωργία Σιμάτου, στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε εκδήλωση στο δήμο Ευρώτα, για την ΚΑΠ.

«Κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος είναι να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο», τόνισε η κα Σιμάτου για να συνεχίσει λέγοντας πως: «απαραίτητη επομένως η ώθηση προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της έρευνας και της καινοτομίας - και ιδίως της στενότερης συνεργασίας ερευνητών, γεωργών και άλλων φορέων, έτσι ώστε η γεωργία να επωφελείται από τα αποτελέσματα της έρευνας και η επιστημονική κοινότητα να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες, να ενθαρρύνονται οι παραγωγικές επενδύσεις και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.


Αναφερόμενη στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας είπε: «Μέσω των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) ενδυναμώνεται η δικτύωση, διευκολύνεται η διάχυση της γνώσης, των ευκαιριών που προσφέρει η ΚΑΠ και των βέλτιστων πρακτικών και η ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ έρευνας και πρακτικής γεωργίας».

Ολόκληρη η εισήγηση
ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ