Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Στην Ορεινή Σερρών οι Νέοι Αγρότες Σερρών   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην Ορεινή Σερρών, την Τρίτη, 26 Φεβ 2013, στις 19.00, οργανώνει την επόμενη συνάντηση-συζήτηση η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών, με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον, καθόσον το παρόν το «χειρίζονται» όλοι οι σημερινοί αγρότες. Οι Νέοι Αγρότες είναι μόλις το 6% των αγροτών και το 94% των αγροτών φαίνεται ότι δεν κατόρθωσε ακόμα να βρει τον τρόπο να εκφρασθεί με ενιαία φωνή πανελλαδικά για όλο τον αγροτικό κόσμο.
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η αύξηση της αξίας του «προϊόντος» της ελληνικής γεωργίας κατά 1%, μπορεί να προσδώσει αύξηση στο συνολικό ΑΕΠ 5%.
Οι προτάσεις των Νέων Αγροτών για το μέλλον περιλαμβάνουν:
Γεωργικές εφαρμογές: Είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία των γεωργικών εφαρμογών με την εγκατάσταση πειραματικών και αποδεικτικών αγρών-εκτροφών. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η Π.Ε.Ν.Α. ή και άλλοι συλλογικοί φορείς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας δομής δημοσίου συμφέροντος και θα έχει ως κύριο έργο τις γεωργικές εφαρμογές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από γεωτεχνικούς-μεσίτες τεχνογνωσίας.
Αγροτική Εκπαίδευση: Θα πρέπει να εισαχθεί το μάθημα της «Πρωτογενούς παραγωγής» στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση για να διαμορφωθούν οι σωστές αντιλήψεις τόσο στους μελλοντικούς αγρότες, όσο και στους μελλοντικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. Η αποτελεσματικότερη μορφή εκπαίδευσης των νέων αγροτών είναι η μαθητεία.
Αγροτική Έρευνα: Η χώρα μας πρέπει ιδιαίτερα να επενδύσει στην έρευνα της ελληνικής βιοποικιλότητας και στη δημιουργία ελληνικών ανταγωνιστικών φυλών εκτρεφόμενων ζώων και φυτικών ποικιλιών ή υβριδίων προσαρμοσμένων στα ελληνικά μικροκλίματα και στην παραλλακτικότητα της κλιματικής αλλαγής για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων.
Εμπορία αγροτικών προϊόντων: Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί πουλάνε φθηνά και οι καταναλωτές αγοράζουν ακριβά. Η ψαλίδα θα κλείσει με την άμεση επαφή παραγωγών-καταναλωτών, τόσο μέσω συνεργατικών δομών (παραγωγών ή/και καταναλωτών), όσο και με Αγορές Αγροτών-Farmers Market, Απευθείας πωλήσεις από το αγρόκτημα-Vente Directe, με δημοπρατήρια ή και με απευθείας πώληση μέσω του διαδικτύου.
Συλλογικές δράσεις: Η μόνη αποτελεσματική λύση στα προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας είναι η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται με το συνεργατισμό και τις -συλλογικές δράσεις.
Ηλικιακή κατανομή των αγροτών: Η πολιτεία οφείλει να βοηθήσει τους νέους αγρότες με τεχνική υποστήριξη, αυξημένη μοριοδότηση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και δίνοντας χώρο συμμετοχής στις αποφάσεις που τους αφορούν.
Ένταξη των αγροτών στα τοπικά Επιμελητήρια: σε ξεχωριστό αγροτικό κλάδο.
Αυτάρκεια της ελληνικής κτηνοτροφίας: Η σχετική έλλειψη λειμώνων και βοσκοτόπων θα αντιμετωπιστεί: με βάση διαχειριστικές μελέτες των Δασαρχείων, με προτεραιότητα στα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης και αύξηση των ιδιοπαραγώμενων ζωοτροφών, με τη διανομή στους κτηνοτρόφους γης για χρήση (όχι ιδιοκτησία) και με υποστήριξη αδειοδότησης στάβλων.
Δασοπονία: Απαιτείται η ανάπτυξη δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, σε συνέργεια με την κτηνοτροφία, τον αγροτουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου, ακόμα και ως μέσον πυροφύλαξης.
Γεωργική γη: απαιτείται αποτελεσματική προστασία από αλλαγή χρήσης γης.
Αρδευτικό νερό: είναι απαράδεκτο οι Αγρότες να μην μετέχουν στα σχέδια διαχείρισης του
Χρηματοπιστωτική υποστήριξη. Η Αγροτική Κοινωνία, χρειάζεται χρηματοπιστωτικό εργαλείο, της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της (όχι Τράπεζα), που θα μπορούσε να στηρίξει και τα εισοδήματα των επαγγελματιών αγροτών.
Η ΕΝΑ Σερρών οργανώνει την επόμενη συνάντηση στην Ορεινή, 26 Φεβ 2013, στις 19.00.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382
Το παρόν μας εστάλη με email.