Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ  2ΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.  ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER  της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. που συνεδρίασε στην Πρέβεζα την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 αποφάσισε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του τοπικού προγράμματος  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη, 6 Νοεμβρίου  2012

Για την Ο.Τ.Δ. ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.

Ο πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER

Ευστράτιος Ιωάννου