Σελίδες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Σε κοινό αγώνα με τους συναδέλφους αγρότες η Π.Εν..Α
Ανακοίνωση
Πανήπειρωτικης Ένωσης αγροτών .

Η ιδρυτική ομάδα της Π.Εν.Α. συμφωνεί σε ένα κοινό αγώνα με τους συναδέλφους αγρότες – κτηνοτρόφους- αλιείς και διεκδικεί τα ακόλουθα :

Ψήφισμα με τα αιτήματα των αγροτών που συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα στις 18 / 11 / 2015


Οι αγρότες – κτηνοτρόφοι- αλιείς συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα ενώνοντας τις δυνάμεις μας σε ένα κοινό αγώνα για να μην μας υποχρεώσουν να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας.

Αντιστεκόμαστε στις πολιτικές που θέλουν να μας επιβάλουν τα κέντρα εξουσίας των πολυεθνικών, των δανειστών αλλά και των ντόπιων αντιπροσώπων τους.
Δίνουμε μάχη
- Για να επιβιώσουν οι εκμεταλλεύσεις μας και οι οικογένειές μας.
- Για να υπάρχει αύριο πρωτογενής παραγωγή στη χώρα μας
- Για να μη διαλυθεί η ύπαιθρος και η ελληνική περιφέρεια

Αρνούμαστε να γίνουμε καταναλωτές των εισαγόμενων υπολειμμάτων των πλούσιων χωρών της Ευρώπης και τρίτων χωρών.

Αντιστεκόμαστε στη λαίλαπα των μέτρων που έρχονται και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη γεωργία και την κτηνοτροφία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
- Αφορολόγητο στις 12.000€.
- Για τα κτηνοτροφικά προϊόντα ο συντελεστής φορολογίας να ξεκινάει από το 8%
- Καμία προκαταβολή φόρου
- Η ιδιοεργασία και η εργασία των μελών της οικογένειας (με βάση τις ΜΑΕ) να λογίζονται στα έξοδα της εκμετάλλευσης.
- Μεταφορά παθητικού από το ένα έτος στο άλλο
- Αφορολόγητο όριο για επιδοτήσεις 12.000 €, όπως ισχύει σήμερα.
- Να μεταφέρεται η απόσβεση παγίων στις επόμενες χρήσεις και να έχει τη δυνατότητα ο παραγωγός να επιλέγει το συντελεστή απόσβεσης από 15 έως 20%.
- Απαλλαγή των αγροτών- κτηνοτρόφων - αλιέων από διάφορα επιβαλλόμενα τέλη (π.χ. τέλος επιτηδεύματος κ.α.).
- Απαλλαγή των παραγωγικών ακίνητων (σταβλικές εγκαταστάσεις, καλλιεργήσιμη γη και ακίνητα που αφορούν τη συγκέντρωση, τη συσκευασία, την πρωτογενή μεταποίηση, την αποθήκευση και τη διάθεση των προϊόντων) από κάθε φόρο προς το Δημόσιο, περιλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ κύριου και συμπληρωματικού.
Ασφάλιση αγροτών -κτηνοτρόφων – αλιέων (ΟΓΑ)
- Καμιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ.
- Η Επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας από την 1η έως την 7η και κατά συνέπεια και το ποσό των εισφορών που θα καταβληθούν πρέπει να αποτελεί επιλογή του ασφαλισμένου, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
- Να δημιουργηθεί μια νέα ασφαλιστική κατηγορία, πέραν των επτά που υπάρχουν σήμερα, η οποία να καλύπτει τους φτωχούς αγρότες -κτηνοτρόφους που μπορούν να καταβάλουν χαμηλές εισφορές. Έτσι όλοι θα είναι ασφαλισμένοι και το ασφαλιστικό σύστημα θα έχει έσοδα .
- Να δημιουργηθεί ειδικό μητρώο στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες για την καταγραφή των οικονομικών μεταναστών που εργάζονται στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, στην οποία εργάζονται όλο το χρόνο και να τους δοθεί ετήσια άδεια εργασίας, η οποία θα ανανεώνεται και υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΓΑ, στην κατώτερη τουλάχιστον ασφαλιστική κατηγορία ή ασφάλιση με εργόσημο ΟΓΑ - Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε αφενός να είναι ασφαλισμένοι οι οικονομικοί μετανάστες, αφετέρου να εισρεύσουν πολύ μεγάλα ποσά στο ασφαλιστικό ταμείο του ΟΓΑ και να απαλλάσσονται φόρων οι αγρότες- κτηνοτρόφοι, αφού θα αποδεικνύουν την καταβολή της αμοιβής τους προς αυτούς.

Άμεση απόδοση των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγροκτηνοτρόφοι και αλιείς. ( Άμεσες ενισχύσεις, Πρόγραμμα νέων αγροτών, εξισωτική αποζημίωση, βιολογικά προγράμματα, επιστροφή φόρου καυσίμων κ.ά.)

Ενέργεια - ΦΠΑ
- να επανέλθουν σε καθεστώς ΦΠΑ 13%, τα ζώντα ζώα όλων των κατηγοριών.
- να υπάρξει ειδικός φορολογικός συντελεστής κάτω από το 10% για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέατα, γάλα κ.τ.λ).
- να μειωθεί ο ΦΠΑ στις χονδροειδείς ζωοτροφές στο 8%.
- Επαναφορά του ΦΠΑ στο κόστος εισροών στο προηγούμενο καθεστώς.
- Κάρτα για μειωμένη τιμή πετρελαίου στους αγρότες και μείωση της τιμής κιλοβατώρας (0,04 Ευρώ/κιλοβατώρα).

Χρέη Αγροτών – Κτηνοτρόφων - Αλιέων ΔΑΝΕΙΑ
Γενναία ρύθμιση των χρεών των παραγωγών και άμεση χρηματοδότησή τους με χαμηλότοκα δάνεια για συνέχιση της παραγωγής.
- να σταματήσει η δίωξη αγροτών - κτηνοτρόφων λόγω των ήδη βεβαιωμένων δανείων στη ΔΟΥ, να ανακληθούν τα χρέη από το Δημόσιο Ταμείο, αφού δεν έχουν να πληρώσουν .
- Κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και ρύθμιση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων της πρώην ΑΤΕ για 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και 3ετή περίοδο χάριτος.
- Για τα υπόλοιπα δάνεια ζητάμε κούρεμα του 50% του κεφαλαίου και διαγραφή του συνόλου των τόκων (υπερημερίας και συμβατικών). Αποπληρωμή του υπολοίπου 50% σε τουλάχιστον 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωμή μόνο των τόκων.

Άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση και θεώρηση παραγωγικών άδειων λαϊκών αγορών και η τελική εξάλειψή τους
Να δώσει το Υπουργείο μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων για τη διασφάλιση των επιδοτήσεων και να ληφθεί μέριμνα να δοθούν στους κτηνοτρόφους και επιπλέον βοσκότοποι με στόχο την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βελτίωσης των βοσκοτόπων.

Άμεση απόδοση των αποζημιώσεων των ζημιών από ασθένειες και φυσικές καταστροφές.
Όχι στην επιμήκυνση διάρκειας του φρέσκου γάλακτος πέρα των επτά ημερών. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα."

Πρέβεζα 4 / 12 / 2015
Για την  ιδρυτική ομάδα της Π.Εν.Α
Λεωνίδας Ραβανός
6974111252

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Θύμα μιας προσπάθειας «καπελώματος» η Ε.Ν.Α. ΧαλκιδικήςΕ.Ν.Α. Χαλκιδικής

Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής δήλωσε ότι ούτε έχει, ούτε θέλει να έχει, καμία σχέση με εκδηλώσεις που ανέθεσαν τέσσερις πολίτες, αδιαφανώς, σε εταιρεία οργάνωσης εκδηλώσεων(panigiris.gr) με συνδιοργανωτή τον Δήμο Προποντίδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, χρυσό χορηγό την Hellas GOLD, συμπαραστάτη την ΕΚΑΓΕΜ και χορηγούς μεταξύ των οποίων την ΕΑΣ Θεσσαλονίκης (συνεργάτη της GAIA AE) και άλλους συμπράττοντες ομιλητές, σε θέματα που δεν είναι κατά 80% θέματα των Νέων Αγροτών, αλλά άπτονται ευρύτερης αγροτικής και άλλων μορφών πολιτικής …
Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής αισθάνεται ότι είναι το θύμα μιας προσπάθειας «καπελώματος» των τοπικών δομών από ένα απλό συντονιστικό εντελλόμενο όργανο, που μετά τις διαδικασίες-παρωδία της 21ης Απρ 2013, έπαυσε να εκπροσωπεί κάτι περισσότερο, πέραν της θρασύτητας μιας ομάδας ανθρώπων και της προώθησης της προσωπικής τους άποψης.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής δεν συνέργησε στις εκδηλώσεις της 27, 28, 29 & 30 Αυγ 2015, στα Μουδανιά, ο Δήμος Προποντίδας δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, ούτε παρεχώρησε χώρο μέχρι σήμερα για την ΕΝΑ Χαλκιδικής αλλά συνδιοργάνωσε «κάτι» με μια μη τυπικά επαρκώς «λειτουργούσα σφραγίδα», ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παραχώρηση μια αιγίδα με κριτήρια που δεν φαίνεται να βοηθούν να το προστατέψουμε από πιθανές απόψεις «πελατειακών, φιλικών και ιδιοτελών» σχέσεων ή/& υποκρυπτομένων κομματικών συμφερόντων, πάντως μη διαφανών συμφωνημένων κριτηρίων.
Η ΕΝΑ Χαλκιδικής ενημέρωσε ότι προσπαθεί να καθιερώσει τις συνεχείς συναντήσεις-συζητήσεις σε μικρούς κύκλους τις Δευτέρες, στις 20.30, ώστε να καλύψει όλη την Χαλκιδική, και να προκαλέσει συζήτηση στην Agrotica (28-31 Ιαν 2016, Θεσσαλονίκη) με προβληματισμό για την λειτουργία (όχι κατ ανάγκη δημιουργία) ενός οιονεί ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, αυτοτελούς ή μέσα στις ήδη λειτουργούσες δομές.


Πρωτοπορία και διαφάνεια για την Ε.Ν.Α. Χαλκιδικής


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 25 Αυγ 2015

 
Ευχάριστα εξέπληξε ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, κ. Παύλος Γιαλαγκολίδης (6946688616) ανακοινώνοντας κατά την έναρξη της συζήτησης στην Γαλάτιστα με θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα», την πρόθεση της ΕΝΑ Χαλκιδικής να οργανώσουν συναντήσεις-συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τους Νέους Αγρότες κάθε δυνατή Δευτέρα, στις 20.30, σε διάφορα χωριά της Χαλκιδικής.
Το ξεκίνημα που έγινε στην Γαλάτιστα με φιλοξενία-συνδιοργάνωση του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας τίμησαν, και τους καλοσώρισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Γαλάτιστας κ. Άγγελος Τσιαρτσαφλής, κ Τάσος Ζαχαρόπουλος (Δ/ντής Τράπεζας Πειραιώς Μουδανιών), ο κ. Βασίλειος Βλανιάδης (Δ/ντής Τράπεζας Πειραιώς Πολυγύρου), αλλά κυρίως συμμετείχαν ενεργά, μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Πολυγύρου κ. Αλέκος Λακρός, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Μανώλης Συράς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Σιδέρης και o κ. Κώστας Γαλανόπουλος (μέλος του ΔΣ της ΕΝΑ Χαλκιδικής), ενώ γραπτό χαιρετισμό έστειλε ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και εκλεγμένος βουλευτής Χαλκιδικής κ Γιάννης Δριβελέγκας.
Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκύρια που βρίσκεται η χώρα μας είναι κοινά παραδεκτό ότι ο αγροτικός τομέας είναι ο κύριος πυλώνας της παραγωγικής ανάπτυξης της χώρα μας. Έτσι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί όλο το πλέγμα παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης που και το αγροτικό εισόδημα να ικανοποιεί τις ανάγκες του αγρότη παραγωγού αλλά και να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρα μας (Ι. Δριβελέγκας). Ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ των αναγκών των ελλήνων καταναλωτών και των δυνατοτήτων των ελλήνων αγροτών-παραγωγών, ίσως με τίτλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020 θα μπορούσε να επαναπροσανατοίσει την αγροτική πολιτική προς όφελος κυρίως της ευημερίας των Ελλήνων και της Ελλάδος.
Και ενώ είναι κοινά παραδεκτό ότι στην σημερινή Ελλάδα, αν κάτι μπορεί να συμβάλει δυναμικά στην ανάπτυξη, αυτό είναι ο αγροτικός τομέας, φαίνεται ότι οι «καρεκλοκένταυροι» και οι αστοί αντιμετωπίζουν τους αγρότες ως «αγελάδα προς άρμεγμα» με τιμές «σκοτωμένες» και ΦΠΑ καταλληλότερο για εισαγωγές αγελαδινού κρέατος από Γαλλία, Ολλανδία & Γερμανία.
Από την πολύ παραγωγική συζήτηση έγινε απολύτως σαφές ότι οι μικροί στατιστικά Έλληνες αγρότες μπορούν να αντιμετωπίσουν την υπόλοιπη αγορά και να την προσεγγίσουν κερδοφόρα, είτε με μεγέθυνση μέσω συλλογικών-συνεργατικών σχημάτων, είτε μέσω σμίκρυνσης της αγοράς αναφοράς, σχηματοποιώντας Τοπικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες, όπου ακόμα και οι σχετικά μικροί παραγωγοί του αγροδιατροφικού τομέα θα μπορούσαν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά μια στρατηγική προσαρμοσμένη στην ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με αυτάρκεια και βιωσιμότητα.
Από τα πολύ σημαντικά σημεία της συζήτησης στην Γαλάτιστα, ενδιαφέρον προκάλεσε η προσέγγιση της ανάγκης δημιουργίας αγροτικού χρηματοπιστωτικού μέσου (όχι τράπεζας) που να παρέχει εγγύηση στους μικρομεσαίους, επιχειρηματικά, επαγγελματίες της υπαίθρου (κύρια αγρότες, αλλά και άλλους συντελεστές της αγροτικής οικονομίας σε ένα τόπο). Το «μυστικό» στην όλη διαδικασία είναι η ενεργοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την υποκατάσταση των δυσλειτουργικών κανόνων χρηματοδότησης των Τραπεζών. Με έκπληξη πληροφορήθηκε το ακροατήριο ότι μόλις το 25% των διαθέσιμων για χρηματοδότηση κεφαλαίων για τα σχέδια βελτίωσης εκμεταλλεύσεων στον αγροτικό τομέα αξιοποιήθηκαν … ακόμα και εν μέσω κρίσης, και με εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης, μετά από πάρα πολύ χρονοβόρες και χρηματοβόρες διαδικασίες έγκρισης, τις οποίες υπέστησαν οι αγρότες.
Με δεδομένο ότι οι κοινωνικές εφεδρείες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης βρίσκονται κυρίως στην κοινωνική οικονομία, όπως αποδείχθηκε στην κρίση του 2008, όπως κατέγραψε το Διεθνές Γραφείο ΕΔργασίας (ILO), όπως διακήρυξε ο ΟΗΕ με το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού (2012), όπως περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρ. Επιτροπή με τον οδηγό για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, και όπως συμφωνήθηκε από την ICA-Διεθνή Συμμαχία Συνεργατισμού στο ΟΡΑΜΑ 2020, η κοινωνική χρηματοοικονομική (Social Entrepreneurship Supporting Network, SES-NET) αποτελεί ουσιώδες στοιχείο ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει αγορά κοινωνικής χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα, με κύριες ελλείψεις την απουσία ενός κατάλληλου μέσου κοινωνικής χρηματοοικονομικής από την πλευρά της προσφοράς, την έλλειψη επενδυτικής ετοιμότητας από την πλευρά της ζήτησης και την έλλειψη ενδιάμεσων φορέων που μπορούν να γεφυρώσουν τη ζήτηση και την προσφορά, προσφέροντας υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (τρίτος τομέας), οι τράπεζες, η επιχειρηματική φιλανθρωπία και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ίσως μπορούν να αποτελέσουν τους πιο σχετικούς οδηγούς στην τόνωση της ανάπτυξης μιας αγοράς κοινωνικής χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα, που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές.
Επίσης το θέμα της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας-ΚΥΓΕΩ είναι σημαντικό και είναι μια σοβαρή εναλλακτική «λύση στην κρίση» τόσο για τους αγρότες όσο και για τους αστούς καταναλωτές. Αν μάλιστα συνδυασθεί με εναλλακτικά συμπληρωματικά «τοπικά νομίσματα» μπορεί πραγματικά να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μοντέλο για την επιβίωση μας τα επόμενα χρόνια. Η ΚΥΓΕΩ πανευρωπαϊκά αριθμεί πάνω από 4,000 ομάδες, με 465,000 μέλη. Σε επι μέρους τόπους θα μπορούσε να αποτελέσει σαφή εναλλακτική βιώσιμη πρόταση στο επόμενο διάστημα που θα εξασφαλίσει την επιβίωσή μας, «παντρεύοντας» ομάδες καταναλωτών με αγρότες που αναλαμβάνουν να καλλιεργούν την τροφή σε αντάλλαγμα ανάληψης μέρους της οικονομικής ευθύνης του παραγωγού και από τους καταναλωτές, αντικαθιστώντας με αυτό τον τρόπο τα γνωστά Ανοικτά Δάνεια Αγροτών-ΑΔΑ. Μάλιστα πρόκειται να γίνει συνάντηση των ενδιαφερομένων στις 27-28 Οκτ 2015, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Για τους συμμετέχοντες ήταν ευχάριστη η παρουσίαση των δυνατοτήτων υποστήριξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, όπως την σχεδίασαν, από τον Δ/ντή της Τράπεζας Πειραιώς κ Αναστάσιο Ζαχαρόπουλο.
Ο κ. Παύλος Γιαλαγκολίδης (6946688616) ενημέρωσε ότι η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής ιδρύθηκε τον Ιαν 2013, με σκοπό την προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και των εν γένει συμφερόντων των νέων αγροτών - μελών της αλλά και των νέων της υπαίθρου γενικότερα, που δεν ξεπέρασαν το 40ο έτος της ηλικίας τους και ζουν και δουλεύουν στην ΠΕ Χαλκιδικής.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής δήλωσε ότι ούτε έχει, ούτε θέλει να έχει, καμία σχέση με εκδηλώσεις που ανέθεσαν τέσσερις πολίτες, αδιαφανώς, σε εταιρεία οργάνωσης εκδηλώσεων(panigiris.gr) με συνδιοργανωτή τον Δήμο Προποντίδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, χρυσό χορηγό την Hellas GOLD, συμπαραστάτη την ΕΚΑΓΕΜ και χορηγούς μεταξύ των οποίων την ΕΑΣ Θεσσαλονίκης (συνεργάτη της GAIA AE) και άλλους συμπράττοντες ομιλητές, σε θέματα που δεν είναι κατά 80% θέματα των Νέων Αγροτών, αλλά άπτονται ευρύτερης αγροτικής και άλλων μορφών πολιτικής …
Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής αισθάνεται ότι είναι το θύμα μιας προσπάθειας «καπελώματος» των τοπικών δομών από ένα απλό συντονιστικό εντελλόμενο όργανο, που μετά τις διαδικασίες-παρωδία της 21ης Απρ 2013, έπαυσε να εκπροσωπεί κάτι περισσότερο, πέραν της θρασύτητας μιας ομάδας ανθρώπων και της προώθησης της προσωπικής τους άποψης.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής δεν συνέργησε στις εκδηλώσεις της 27, 28, 29 & 30 Αυγ 2015, στα Μουδανιά, ο Δήμος Προποντίδας δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, ούτε παρεχώρησε χώρο μέχρι σήμερα για την ΕΝΑ Χαλκιδικής αλλά συνδιοργάνωσε «κάτι» με μια μη τυπικά επαρκώς «λειτουργούσα σφραγίδα», ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παραχώρηση μια αιγίδα με κριτήρια που δεν φαίνεται να βοηθούν να το προστατέψουμε από πιθανές απόψεις «πελατειακών, φιλικών και ιδιοτελών» σχέσεων ή/& υποκρυπτομένων κομματικών συμφερόντων, πάντως μη διαφανών συμφωνημένων κριτηρίων.
Η ΕΝΑ Χαλκιδικής ενημέρωσε ότι προσπαθεί να καθιερώσει τις συνεχείς συναντήσεις-συζητήσεις σε μικρούς κύκλους τις Δευτέρες, στις 20.30, ώστε να καλύψει όλη την Χαλκιδική, και να προκαλέσει συζήτηση στην Agrotica (28-31 Ιαν 2016, Θεσσαλονίκη) με προβληματισμό για την λειτουργία (όχι κατ ανάγκη δημιουργία) ενός οιονεί ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, αυτοτελούς ή μέσα στις ήδη λειτουργούσες δομές.
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Ζεσταίνουν τις μηχανές των Τρακτέρ οι Ηπειρώτες (κοινή ανακοίνωση των αγροτοσυνδικαλιστών της Ηπείρου.)

Σήμερα 18/08 στην Άρτα και συγκεκριμένα στην περιοχή γέφυρα Καλογήρου διεξήχθη μεγάλη συνάντηση αγροτών και κτηνοτροφών από όλη την Ήπειρο, με θέμα τον συντονισμό του αγώνα ενάντια στα νέα μέτρα που έρχονται με το τρίτο μνημόνιο για τον αγροτικό κόσμο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν το νέο φορολογικό, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η αύξηση της διάρκειας της ζωής του φρέσκου γάλακτος.
Τα συμπεράσματα που βγήκαν μετά από έντονο αλλά και εποικοδομητικό διάλογο ήταν ότι:
Η ελληνική αγροτική παραγωγή μπορεί να καλύψει άνετα της διατροφικές ανάγκες όλης της χώρας χωρίς να χρειάζονται οι εισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης για τους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν τα απάνθρωπα μέτρα του τρίτου μνημονίου ότι είναι ανεπιθύμητοι στην Ήπειρο.
Έγινε σύσταση της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και αποφασίστηκε να έρθουν σε συνεννόηση με αγρότες όλης της Ελλάδας για την οργάνωση των επόμενων δράσεων και την συνέχιση του αγώνα κατά των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και οι θεσμοί.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Summer School Τοπικής Ανάπτυξης στην Γέρα
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 11 Αυγ  2015


Στις 3-7 Αυγ 2015, κάθε ημέρα, 10.00-12.00 στο εστιατόριο Αύλωνας (Κώστας Αρτακιανός), και 19.00-21.00 στο παραλιακό Seacret (Γιάννης Δαρέλης) στον κόλπο της Γέρας, στην Λέσβο, με την υποστήριξη της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ οργανώθηκε κύκλος συζητήσεων που στοχεύει στην υποστήριξη της συλλογικής δράσης των πολιτών, κύρια στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, με επίκεντρο την ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Η ιδέα ενός Πιλοτικού-Πειραματικού-Βιωματικού Summer School στον κόλπο της Γέρας δομήθηκε εναλλακτικά κατά την διαδικασία σύστασης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΜΟΔΟΥΣΑ στην Λέσβο και κατά την πραγματοποίηση των Μονοπατιών Επιχειρηματικότητας που πρόσφερε το Skywalker στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάντα σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία εμψύχωσης ενηλίκων με την τεχνογνωσία συστημάτων κοινωνικής διαπαιδαγώγησης, από εθελοντικές οργανώσεις και από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Βασική σκέψη ήταν μια ειδική μορφή τουρισμού, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «επιμορφωτικός (?)» τουρισμός, όπου οι διακοπές συνδυάζονται με συζητήσεις πάνω σε ένα θέμα, κάτι σαν «Καλοκαιρινό Σχολείο», σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης με την ΕΕ επηρέασαν και την προετοιμασία του Summer School, αλλά όπως γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, πάντα πραγματοποιούνται οι προγραμματισμοί, ιδιαίτερα αν προγραμματίζονται από μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση όπως η ΜΟΔΟΥΣΑ, έστω και με εναλλακτικό πρόγραμμα, όπως λέγαμε στα νιάτα μας, με «πρόγραμμα βροχερών ημερών». Τελικά στον απολογισμό μπορεί να περιληφθεί και ένα πολύ ισχυρό τοπικό μπουρίνι. Έτσι αντί για πανελλήνια ανακοίνωση ενός πιλοτικού Summer School, οργανώθηκε πειραματικό-πιλοτικό, με ανθρώπους που ήδη βρίσκονταν στην περιοχή της Γέρας της Λέσβου.
Τις εργασίες του Summer School παρακολούθησαν 36 συμμετέχοντες, από τους οποίους οι 20 περίπου συστηματικά με επιτυχή παρακολούθηση, το πρωί (10-12.00) και το απόγευμα (19-21.00), ενώ μερικοί το συνδύασαν με επισκέψεις στο Σιγρί (απολιθωμένο Δάσος), στην Αγιάσο (χειροτεχνήματα), στην Μόλυβο και στην Πέτρα. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συναντήσαμε ανθρώπους που ήλθαν από άλλες περιοχές, όπως, από την Αίγυπτο, από την Γαλλία, από την Ρουμανία, από την Αθήνα και από την Θεσσαλονίκη.
Τα θέματα που προσέγγισε το πιλοτικό-πειραματικό Summer School στην Γέρα ήταν 1-Τα συστήματα της οικονομίας, 2-Ιστορικές εξελίξεις στις κοινωνίες, 3-Τάσεις στις δικτυώσεις, 4-Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Τοπική Ανάπτυξη, 5-Διαχείριση πόρων (μάνατζμεντ), 5-SWOT-Ανάλυση, 6-Εθελοντισμός, ως η βάση τοπικής ανάπτυξης, 7-Μάρκετινγκ-Μελετώντας το ποιος και το πώς, 8-Πωλήσεις και πωλητής, 9-Οργάνωση μικρής επιχείρησης και 10-Οργάνωση Συλλογικών Δραστηριοτήτων Τοπικής Ανάπτυξης.
Ιδιαίτερο κομμάτι αποτέλεσε το βιωματικό μέρος των συναντήσεων με τις περιστασιακές ομάδες των συμμετεχόντων, που συνέθεταν και επανασχεδιαζόταν και ξαναεμφανίζονταν, ως ομάδες «BMW και Rolls Royse» ή ως ομάδες «Μπλε, Κόκκινη, Κίτρινη & Πράσινη», ή ως ζεύγη «παντοπωλών-πωλητών», ή ως ομάδα «τραγουδιστών», ή τελικά ως «Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Τοπική Ανάπτυξη» την οποία συνέθεσαν (κατ αλφαβητική σειρά) οι: Σπύρος Αμπελάς (6970883261), Κώστας Αρτακιανός (6974951726), Γιώργος Γιαννίκος (6972504582), Βλάσης Διαμαντίδης (6947406993), Γιάννης Ζάνταλης, Παναγιώτης Κωνσταντάρας (6947889177), Φωτεινή Μανιού (6936844327), Μαρία Μανωλά (6932889927) και Ζωή Φρατζόγλου (6947406991).
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Τοπική Ανάπτυξη της Γέρας στην Λέσβο θα συναντάται, σε ανοικτή συνεδρίαση, την πρώτη Κυριακή (στις 11.00), στο Παπάδο, κάθε μήνα και βέβαια είναι ανοικτή σε όλα, ακόμα και σε άλλα νέα μέλη, με την πρώτη διαδικασία που ενεκρίθη (πίνακας προτεραιότητας).
Οι επόμενες συνεδριάσεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στην Γέρα, με συντονιστή τον Βλάση Διαμαντίδη-6947406993 (για τα απλά λειτουργικά αλλά και για πρόσθεση θεμάτων συζήτησης) είναι στις 6 Σεπ 2015 (με κύριο αντικείμενο τον τοπικό «μύθο»), στις 4 Οκτ 2015 (με κύριο θέμα την διαμόρφωση του πλαισίου αξιών και οράματος), στις 1 Νοε 2015 (για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων και μιας κεντρικής εκδήλωσης) και στις 6 Δεκ 2015 (τα οικονομοτεχνικά στοιχεία και τις μορφές διαχείρισης). Ήδη προσδιορίστηκε ότι θα επιδιωχθεί μια κεντρική εκδήλωση το καλοκαίρι του 2016, για τις λεπτομέρειες της οποίας θα συζητήσει η Ομάδα Πρωτοβουλίας την πρώτη Κυριακή του Μαρ 2016.
Ήταν πολύ ελπιδοφόρο ότι το Summer School ξεκίνησε ως μια προσπάθεια γα την υποστήριξη της ευημερίας των κατοίκων  (δηλαδή την ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) από την ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ και υποστηρίχθηκε ενεργά από τον πρόεδρο κ. Κώστα Αρτακιανό (και με τους χώρους του Ξενώνα & Εστιατορίου ΑΥΛΩΝΑ, αλλά κυρίως με την Σίγκη, την Πανδώρα, την Δάφνη και την Κασσάνδρα), από τον Γραμματέα της ΜΟΔΟΥΣΑ Γιώργο Γιαννίκο, κι από όλα τα μέλη μεταξύ των οποίων ο κ Γιάννης Δαρέλης (και με τους χώρους του παραλιακού bar SEACRET στο Πέραμα αλλά κυρίως με την Μαρία), ο Παναγιώτης Καραβατάκης, ο Στρατής Κουτηρής, ο Παναγιώτης Κωνσταντάρας, ο Βασίλης Νείρος, ο Βλάσης Διαμαντίδης, η Ζωή Φρατζόγλου, ο Σπύρος Ψαράς, ο Σπύρος Αρτακιανός και ο Δημήτρης Τζίτζηρας. Ενδιαφέρουσες ήταν και οι συμμετοχές του κ. Γιώργου Ζορμπά (προέδρου του Παγγεραγωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρας) και του κ. Δημήτρη Ευσταθίου (από τον Παγγεραγωτικό Σύλλογο Μυτιλήνης-Αθήνα).
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας είναι μια άτυπη, κινηματικής μορφής ομάδα πολιτών, που μπορεί να μετασχηματισθεί σε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, ή να συνεργασθεί με ήδη υφιστάμενες ενεργές δομές της Δημόσιας Οικονομικής, της Ιδιωτικής Οικονομίας ή της Κοινωνικής Οικονομίας. Εμβληματική εικόνα της Ομάδας Πρωτοβουλίας θα μπορούσε να είναι η δραστηριότητα στο Σκάρμοπορο της ΒΑ Αγγλίας, που οργανώνει με επιτυχία το Σκαρμπορο Φαιρ, και απετέλεσε το πρότυπο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας LEADER-Liaisons Entre Actions de Developpement de l’ Economie Rurale-Δεσμοί Μεταξύ Δράσεων για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας, από το 1991 στην Ελλάδα.
Το Summer School έγινε πραγματικότητα χάρις στην καλή διάθεση και προσωπική συμβολή των εισηγητών κκ Γιώργου Μακαδασόπουλου, Δημήτρη Μιχαηλίδη και Δημήτρη Φυντάνη και όλων των μελών της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ με τον πρόεδρο της ΚοινΣΕΠ ΜΟΔΟΥΣΑ κ. Κώστα Αρτακιανό, συνεχώς παρόντα.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Όσο είμαστε ανοργάνωτοι θα μας αφανίζουν!!!
Ανακοίνωση Ιδρυτικής ομάδας Π.Εν.Α


Αλήθεια θέλουμε να παράγουμε για τους Έλληνες και  ευρωπαίους πολίτες ή να είμαστε αγροδούλοι κάποιων !!!!!!
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να χτυπιέται με κάθε τρόπο ο  πρωτογενής τομέας  αυτής της χώρας. Αλήθεια γιατί; Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα δούμε: Το 1981 η Ελλάδα ήταν αυτάρκης από αγροτικά προϊόντα και οι εξαγωγές τις πήγαιναν καλά αφού τα προϊόντα μας ήταν ανταγωνιστικά και φθηνά  γιατί είχαμε εθνικό νόμισμα  και δική μας αγροτική πολιτική. Μέχρι το 1981  η χώρα είχε το δικό της μοντέλο οικονομίας δηλαδή σε τοπικό επίπεδο και   οικογενειακή αυτάρκεια πχ η κάθε οικογένεια καλλιεργούσε σε τοπικό επίπεδο δεν υπήρχαν  σουπερ μάρκετ αλλά μπακάληδες οι οποίοι πουλούσαν προϊόντα τοπικά και διάφορα άλλα τα οποία δεν υπήρχαν στην περιοχή καθώς οι εισαγωγές τότε ήταν λίγες . Υπήρχαν επίσης και τα μονοπώλια . Η τοπική οικονομία συντηρούσε τους πολίτες της που κατά πλειοψηφία ήταν αγρότες . Βέβαια δεν είχαν πολλά μέσα (τρακτέρ , σύγχρονες εγκαταστάσεις – καλλιέργειες ) αλλά οι πολίτες της χώρας μας ζούσαν καλά  χωρίς να έχουν πολλά λεφτά και  αξιοπρεπέστατα. Όταν λοιπόν όλοι ζητωκραυγάζαμε για την τότε ΕΟΚ και αργότερα Ε.Ε. νομίζαμε ότι ανοίγει ο δρόμος προς την γη της επαγγελίας .Μήπως αλλιώς ξεκίνησε σαν Ενωμένη Ευρώπη και στην πορεία πάει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που οραματίστηκαν οι ιδρυτές της . Πράγματι μετά το 1981 η Ελλάδα απογειώθηκε στον πρωτογενή τομέα και έπεσαν και πολλά λεφτά τα οποία μάλλον δεν αξιοποιήθηκαν σωστά ή είχαν κάποιο στόχο  . Οι πολιτικοί δημιούργησαν καινούργια κόμματα τα οποία έταζαν τα πάντα  σε κάθε αγρότη συνήθως λεφτά επιδοτήσεις αποζημιώσεις κτλ…. Ο αγροτοσυνδικαλισμός  κομματικοποιήθηκε  και έτσι οι αγρότες χωριστήκαν σε στρατόπεδα χωρίς να βλέπουν ότι στο μέλλον αυτά τα λεφτά που έπαιρναν  θα τους τα ζητούσε πίσω κανένας. Αλήθεια αναρωτήθηκε κανένας από εμάς τους αγρότες ποιος μοιράζει λεφτά τζάμπα !!!! Στην διάρκεια αυτή δεν εκμεταλλευτήκαμε σωστά αυτά τα κονδύλια που σαν στόχο είχαν την  ανάπτυξη αλλά και ταυτόχρονα την διάλυση του πρωτογενή μας τομέα. Ένα απλό παράδειγμα είναι : Σταματήσαμε να παράγουμε καπνό και ταυτόχρονά δίναμε επιδοτήσεις στους αγρότες αυτούς να  παράγουν κάτι άλλο   και   να  παίρνουν ένα ολοκαίνουργιο τρακτέρ εισαγωγής Μα θα αναρωτηθεί κανένας γιατί ;;; Η κοινή αγροτική πολιτική ΚΑΠ της Ευρώπης είχε και τις υπογραφές των Ελλήνων υπουργών και την συγκατάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών που δεν τα έβλεπαν αυτά;;;; Η αλήθεια είναι ότι η ΚΑΠ ήταν στα μέτρα κάποιων τους οποίους βόλευε για χτίσουν την κυριαρχία τους .Έτσι φτάσαμε στο σήμερα και οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν σύγχρονες παροχές μεγάλα σουπερ μάρκετ και πολλές ανέσεις και ατελείωτες εισαγωγές προϊόντων. Η χώρα μας σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά χρόνια κατάντησε να γίνει  χώρα 75% παροχής υπηρεσιών και 5% παραγωγής δηλαδή χρεωκοπημένη. Στόχος του κάθε Έλληνα μετά από χαλιναγώγηση  ήταν να γίνει δημόσιος υπάλληλος και επιστήμονας  για να ξεφύγει από την δύσκολη δουλεία  του αγρότη . Η ιστορία δείχνει ότι εάν δεν έχεις να φας δεν επιζείς . Σε αυτό παίζει ρόλο η παιδεία του κάθε λαού. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Κάθε εμπόδιο για καλό λέει ο σοφός λαός μας. Πιστεύουμε ότι τα νέα μέτρα μας αφανίζουν και καλούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις τους συναδέλφους μας. Φτάνει ποια  η αδιαφορία των συναδέλφων μας . Τους προτείνουμε να μην πιστέψουν πάλι αυτά που θα τους τάξουν οι ψευτοπολιτικοί μας. Η δικαίωση έρχεται με αγώνες και είναι η ώρα που θα πρέπει να τις κάνουμε πράξεις βλέποντας και τους ευρωπαίους συναδέλφους οι οποίοι- βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας την επιβίωση τους
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ!!!

Η Ιδρυτική ομάδα της Π.Εν.Α.