Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Διαρκείς μειώσεις καταγράφουν η ελληνική γεωργία και η κτηνοτροφία


Μικρές αλλά σταθερές μειώσεις καταγράφουν τα μεγέθη τόσο της γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας, όπως αυτά καταγράφονται σε ειδική ενημερωτική έκδοση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία περιέχει στατιστικές γεωργίας κτηνοτροφίας και εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη από 35.832 στρέμματα το 1999 έφθασε τα 34.779 στρέμματα το 2009 παρουσιάζοντας μεταβολή της τάξης του – 2,9. Ενώ μειώσεις καταγράφει και η κτηνοτροφία μεταξύ των ετών 2009 – 2011 τόσο σε παραγόμενα προϊόντα, όσο και σε αριθμούς ζώων ανά κατηγορία.

Βέβαια οι οικονομικοί δείκτες σημειώνουν αυξομειώσεις, τόσο των εκροών, όσο και των εισροών που αφορούν το κόστος παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως ο γενικός δείκτης εκροών - που αφορά το εισόδημα - κυμάνθηκε από 103,0 το 2011, σε 101,6 το 2012, ενώ το 2013 ανέβηκε στο 103,3 και τον Μάιο του 2014 ήταν στο 99,4. Από την άλλη ο ενιαίος γενικός δείκτης εισροών – που αφορά το κόστος παραγωγής - κυμάνθηκε από 109,2 το 2011, σε 111,5 το 2012, ενώ το 2013 κατέβηκε στο 110,8 και τον Μάιο του 2014 ήταν στο 108,6.

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης, η ΕΛΣΤΑΤ με το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο, παρέχει στοιχεία που αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και κτηνοτροφίας, τους Οικονομικούς Λογαριασμούς Γεωργίας, καθώς και τους Γεωργικούς Δείκτες Τιμών.

Ειδικότερα:
α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και κτηνοτροφίας αναφέρονται σε:
– Εκτάσεις και συγκομισθείσα παραγωγή για τις αροτραίες καλλιέργειες, καλλιέργειες με λαχανικά, δενδρώδεις καλλιέργειες και συγκαλλιέργειες μέσα σε κανονικούς δενδρώνες, αμπελώνες, εκτάσεις αγραναπαύσεων και κηπευτικής γης (φυτώρια, σπορεία, εμπορικοί ανθόκηποι), καθώς και σε όσες εκτάσεις, από τις ανωτέρω, ποτίστηκαν εντός του έτους.

Συλλέγονται, επίσης, και στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή ελαιόλαδου – αριθμό ζώων και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ερευνώμενη μονάδα είναι η έκταση του εδάφους, η οποία περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων κάθε δημοτικού / κοινοτικού διαμερίσματος.

β. Oι Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας βασίζονται σε μία ακολουθία αλληλένδετων λογαριασμών, για την καταγραφή των συναλλαγών που συνδέονται με τις διάφορες πτυχές της γεωργικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, η ακολουθία λογαριασμών αποτελείται από τους τρέχοντες λογαριασμούς και τον λογαριασμό κεφαλαίου (έναν από τους λογαριασμούς συσσώρευσης).

Ειδικότερα, η ακολουθία των τρεχόντων λογαριασμών δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού τριών εξισωτικών μεγεθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μακροοικονομικό μέγεθος του εισοδήματος για τον γεωργικό κλάδο:
– Tην καθαρή προστιθέμενη αξία
– Tο καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (καθαρό μεικτό εισόδημα)
– Tο καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα

γ. Οι Γεωργικοί Δείκτες Τιμών μετρούν τη σχετική μεταβολή των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί στον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας κατά την πώληση των γεωργικών προϊόντων που παράγουν (δείκτης τιμών εκροών) και των τιμών που καταβάλλουν για την αγορά των μέσων (εισροών) που απαιτούνται στην παραγωγική διαδικασία (δείκτης τιμών εισροών), καθώς και των τιμών για τις αμοιβές συντελεστών παραγωγής (εργασία, γη, κεφάλαιο).

Η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται από το περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ στην ΔΕΘ, μαζί με ενημερωτικό υλικό και στοιχεία που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος στατιστικών ερευνών που διεξάγει η. Μέρος του ανωτέρω υλικού είναι διαθέσιμο και σε ειδική ενότητα που δημιουργήθηκε στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ, για την 79η ΔΕΘ, στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-EXPO79

Ο σύνδεσμος της έκδοσης είναι: Στατιστικές Γεωργίας - Κτηνοτροφίας

Ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην αγροτική οικονομία παρουσιάζουν και οι εκδόσεις:papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ