Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Cogeca: Έως 24 Ιουνίου οι αιτήσεις για το βραβείο συνεταιριστικής καινοτομίας


Το «Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Συνεταιριστική Καινοτομία» της κεντρικής συνεταιριστικής οργάνωσης Cogeca, αποτελεί μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας σε και από τ συνεταιρισμούς γεωργικών διατροφικών προϊόντων.
Όπως ενημερώνει η Cogeca η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιουνίου 2014, και περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον σύνδεσμο:  http://www.eaci.copa-cogeca.eu .

Σύμφωνα με την πρόσκληση συμμετοχής, οι ευρωπαίοι αγρότες έχουν μια ισχυρή φήμη παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και περιβάλλοντος. Οι Ευρωπαϊκοί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί συνεχώς καινοτομούν, ώστε να ανταποκριθούν στην αγορά και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και για να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις από την αγορά.

Οι ευρωπαίοι αγρότες έχουν συνδυάσει τις δυνάμεις τους μέσω των γεωργικών συνεταιρισμών για την περαιτέρω βελτίωση της θέσης τους στην αγορά. Αυτό τους επέτρεψε να χρηματοδοτήσουν από κοινού επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να προσαρμοστούν στο δυναμικό οικονομικό περιβάλλον και στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες δημογραφικές, τεχνολογικές και οικολογικές προκλήσεις απαιτούν μια πιο σύνθετη απάντηση από τους αγρότες. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να παράγουν περισσότερα και καλύτερα προϊόντα, με βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο τους από την εφοδιαστική αλυσίδα και να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα και την κερδοφορία των αγροτών.

Ενώ η τρέχουσα οικονομική κρίση εξακολουθεί να υφίσταται στα περισσότερα κράτη μέλη, η ΕΕ έχει ορίσει την «Ένωση Καινοτομίας», ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της. Η εφαρμογή της καινοτομίας με πολλούς τρόπους είναι απαραίτητη για να επιτύχει η Ευρώπη τη στρατηγική της για το 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, οι ηγέτες των επιχειρήσεων να ζητούν καλύτερες πολιτικές και περισσότερες επενδύσεις για να υποστηρίξουν καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις για τα συνεχώς αυξανόμενα οικονομικά μας προβλήματα.

Το εν λόγω βραβείο αποσκοπεί επίσης στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων συνεταιρισμών για την ανάγκη να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις, και στο να διαδώσει τα επιτεύγματα ορισμένων συνεταιρισμών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Το βραβείο θα χορηγηθεί για τις ακόλουθες κατηγορίες / τομείς:
-παραγωγή τροφίμων: ανάπτυξη ή / και τη βελτίωση της περιβαλλοντικά βιώσιμης διαδικασίας παραγωγής τροφίμων ή ανάπτυξη προϊόντων ή / και διαδικασιών προστιθέμενης αξίας της πρωτογενούς παραγωγής που συμβάλλουν στην ανθρώπινη διατροφή και την ανθρώπινη ευημερία
-παραγωγή μη διατροφικών προϊόντων: ανάπτυξη ή / και τη βελτίωση της περιβαλλοντικά βιώσιμης διαδικασίες παραγωγής μη εδώδιμων
- Βιο-οικονομία / αποδοτικότητα πόρων: καινοτομίες που οδηγούν σε βελτίωση της βιωσιμότητας μιας πιο αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και συμβολή στη μείωση της σπατάλης και τις απώλειες των τροφίμων
-Επιχειρηματικότητα /CSR/ υπηρεσίες μελών: κάθε δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δομών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων με τα μέλη του συνεταιρισμού, ή με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, για το τελικό όφελος των γεωργών μελών.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ