Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Αισιόδοξα μηνύματα για την απασχόληση στον αγροτικό τομέα


Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων εργοδοτών στην οικονομία, για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφουν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης. Οι πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της Μεταποίησης, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +17%. Σταθερός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται και στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +14%, και στον τομέα της Γεωργίας, με Προοπτικές της τάξης του +12%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών αναμένουν μια αμετάβλητη αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του 0%.
Με τον Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στο +8%, σε συνέχεια της εποχικής του προσαρμογής, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών για την πορεία των προσλήψεων είναι θετικές για οκτώ από τους εννέα τομείς της οικονομίας και είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί από το τέταρτο τρίμηνο του 2008.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα της Manpower, με βάση τις απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος 750 εργοδοτών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης για το προσεχές τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014) διαμορφώνονται στο +13%, καθώς το 20% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί, το 7% αναμένει μείωση και το 68% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο +8%, βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

«Ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης βελτιώνεται αργά, πλην σταθερά, τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό το μοτίβο, ενδεικτικό της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των εργοδοτών μετά από μια μακρά, μετα-υφεσιακή περίοδο, είναι οπωσδήποτε θετικό», παρατηρεί η Δρ Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup.

Προσθέτει, ωστόσο, πως τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η θετική τάση δεν αφορά τους οργανισμούς κάθε μεγέθους στον ίδιο βαθμό. «Η αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις ανεβαίνει όσο μεγαλώνει το μέγεθος ενός οργανισμού, ενώ παρατηρούμε ότι η διαφοροποίηση του δείκτη των προοπτικών απασχόλησης ανάμεσα σε μεγάλους και micro (>10 εργαζόμενοι) οργανισμούς φτάνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες», αναφέρει.

Όπως εξηγεί η Δρ Κουσία, «οι μικρότεροι σε μέγεθος οργανισμοί έχουν λιγότερους πόρους να διαθέσουν στην εύρεση, επιλογή και διακράτηση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και σημαντικά πιο περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εξειδικευμένη συμβουλευτική και συστηματική στήριξη. Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας ότι αυτές ακριβώς οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις συνιστούν πάνω από το 97% του συνόλου της ελληνικής οικονομίας, είναι ξεκάθαρο το ποια θα πρέπει να είναι η κύρια στόχευση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο».
Προσδοκίες για περισσότερες προσλήψεις σε οκτώ τομείς της οικονομίας

Σύμφωνα με την έρευνα της Manpower, οι εργοδότες αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολουμένων τους σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο.

Οι πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της Μεταποίησης, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +17%. Σταθερός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται και στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +14%, και στον τομέα της Γεωργίας, με Προοπτικές της τάξης του +12%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών αναμένουν μια αμετάβλητη αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του 0%.

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι σημαντικότερες αυξήσεις, ύψους 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρονται στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα της Μεταποίησης αντίστοιχα. Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον Τομέα της μεταποίησης αναφέρουν σημαντικότατη αύξηση της τάξης των 27 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ αυξήσεις της τάξης των 15 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα καταγράφονται στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και της Γεωργίας. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν μικρή μείωση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ