Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Η πορεία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας σε αριθμούςΤην πορεία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας σε αριθμούς παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα το paseges.gr με βάση επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από τον ειδικό γραμματέα, κ. Δημ. Ιατρίδη.
 
Όπως προκύπτει από τα πιο "φρέσκα" στοιχεία της ειδικής γραμματείας του ΥΠΑΑΤ, που παρουσιάζει το paseges.gr συνολικά 444 ενδιαφερόμενοι έκαναν αιτήσεις, από τους οποίους οι 72 τελικώς εντάχθηκαν στο ευνοϊκό αυτό πρόγραμμα.
 
 
Αναλυτικά τα στοιχεία
 
 
ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΟ ΤΑΕ
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟ     (σε € χιλ.)
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟ    (σε € χιλ.)
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟ     (σε € χιλ.)
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟ     (σε € χιλ.)
121
201
12.778
133
10.164
65
3.189
399
26.131
311
4
481
7
776
1
150
12
1.407
312
1
132
1
84


2
216
123Α
4
546
2
88
2
182
8
816
313Β
9
882
10
1.343
4
370
23
2.595
ΣΥΝΟΛΟ
219
14.819
153
12.455
72
3.891
444
31.165Θυμίζουμε πως το αγροτικό ΕΤΕΑΝ δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη ρευστότητα του αγροτικού τομέα με δάνεια συνολικού ύψους 253€ εκατ. σε αγρότες, επιχειρήσεις και λοιπούς επενδυτές που έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.(121, 123 Α, 311, 312, 313 Β). Σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει σε αυτά με 138 € εκατ.

Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας μπορούν να λάβουν δάνειο όλοι οι αγρότες, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι λοιποί επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα με την προϋπόθεση ότι έχουν ενταχθεί σε ένα από τα κάτωθι Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013:
 
·         121 (Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων),
·         123 Α (Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων),
·         311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες),
·         312 (Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων),
·         313 Β (Ενθάρρυνση Τουριστικών δραστηριοτήτων),

Λίγα λόγια για το Ταμείο

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) διευκολύνει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμέναμέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Εξασφαλίζει δάνεια με τους πλέον ευνοϊκούς όρους σε οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αγρότες και προωθεί :

 
·         τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του γεωργικού κλάδου
·         την οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο
·         την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα
·         τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων
·         τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα
·         την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων
·         την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 253 € εκατ. τα οποία προέρχονται από χρήματα του Ταμείου σε ποσό 115€ εκατ. και της Τράπεζας Πειραιώς σε ποσό 138€ εκατ. Συνεπώς η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ορίζεται σε ποσοστό 45,45% για το ΤΑΕ και 54,55% για την Τράπεζα Πειραιώς (1:1,2). Το ΤΑΕ υπάγεται στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Το ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και λειτουργεί συμπληρωματικά με το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την ενίσχυση της ρευστότητας των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναζητά απλούς και οικονομικά ελκυστικούς τρόπους για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης μικρομεσαίων οικονομικών μονάδων και των κεφαλαιακών αναγκών τους για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Αλέξανδρος Μπίκας


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ