Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Copa – Cogeca : Με Twitter το αγροτικό μανιφέστο για τις ευρωεκλογές


Ένα νέο λογαριασμό στο Twitter έθεσαν πρόσφατα σε λειτουργία οι κεντρικές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις Copa – Cogeca, με τον οποίο ενισχύουν την καμπάνια που ξεκίνησαν εν όψει των ευρωεκλογών, που ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, προκειμένου να καταδείξουν πως ένας ισχυρός ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την οικονομία, το περιβάλλον, και τις προμήθειες σε ποιοτικά τρόφιμα.
Πρόκειται για τον λογαριασμό: @copacogecaELECT , με τον οποίο διακινείται στους λογαριασμούς των υποψηφίων για το Ευρωκοινοβούλιο σχετικό μανιφέστο στο οποίο περιγράφονται οι προτεραιότητες για τον αγροτικό  τομέα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, στις οποίες συνοπτικά περιλαμβάνονται:
- Η ισχυροποίηση του αγροτικού τομέα της ΕΕ για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την οικονομία και την κοινωνία.
- Η τήρηση των υψηλών προτύπων παραγωγής της ΕΕ στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.
- Η βελτίωση των εσόδων από την αγορά για τους αγρότες .
- Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής του κλίματος και η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού
- Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τις αγροτικές περιοχές.
- Η επιτυχής εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ.

Αναλυτικότερα, οι Copa - Cogeca καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεγιστοποιήσει το τεράστιο δυναμικό των ευρωπαϊκών τομέων της γεωργίας , της δασοκομίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας, τονίζοντας πως αυτό θα είναι καλό για την οικονομία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και την εξασφάλιση ποιοτικών προμηθειών τροφίμων για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Όπως επισημαίνεται η εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος τομέας της οικονομίας, όσον αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας, απασχολώντας πάνω από 40 εκατομμύρια άτομα μέσω των βιομηχανιών εισροών για τον αγροτικό τομέα, της μεταποίησης, της εμπορίας και των πωλήσεων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Επίσης, βοηθά τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν την σημερινή οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, παρέχει ετήσια παραγωγή αξίας πάνω από 400 δισ. ευρώ στην ΕΕ των 28 κρατών μελών. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο, αποτελώντας την κινητήριο δύναμη της αγροτικής οικονομίας, με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας που τηρούν υψηλά πρότυπα σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ευρώπης, όντας η μόνη κοινή πολιτική, με κόστος λιγότερο από το 1 % των συνολικών δημόσιων δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι καταναλωτές ξοδεύουν μόνο το 15 % των εισοδημάτων τους κατά μέσο όρο για τα τρόφιμα. Παρά το γεγονός αυτό, η παραγωγή τροφίμων μέσω της ΚΑΠ εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη μέλη, για παράδειγμα, μέσω διαφορετικών επιπέδων ΦΠΑ. Χωρίς την ΚΑΠ, θα υπάρχουν 28 χωριστές γεωργικές πολιτικές στα 28 κράτη μέλη, γεγονός που θα κόστιζε πολύ περισσότερο για τις κυβερνήσεις από την. Ο αγροτικός τομέας της ΕΕ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, οι Copa – Cogeca τονίζουν το γεγονός της παγκόσμια αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων (κατά 60 % μέχρι το 2050) και της σπανιότητας των φυσικών πόρων, και κατά συνέπεια καλούν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές να συστρατευθούν στην εκστρατεία για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, η οποία αφορά την βιωσιμότητα, τον ανταγωνισμό, και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις στον τομέα, καθώς και να ενθαρρυνθούν η έρευνα και η καινοτομία. Η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων θα πρέπει επίσης να λειτουργήσει καλύτερα ώστε να καταφέρουν οι αγρότες να απολαμβάνουν καλύτερων αποδόσεων από την αγορά. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξουν δίκαιες και ισορροπημένες διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ