Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Οι διαπραγματεύσεις Ε.Ε. – Η.Π.Α. πρέπει να σεβαστούν τα αγροτικά προϊόντα


Την άρση της γραφειοκρατίας και των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., καθώς και τον σεβασμό των υψηλών προτύπων παραγωγής των Ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, ζητούν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση των συνομιλιών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών.
Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια συνάντησης υψηλού επιπέδου των ενδιαφερομένων μερών στην Ουάσιγκτον, την Τετάρτη 21 Μαΐου, οι Copa - Cogeca προειδοποίησαν για τα προβλήματα επιμελητείας στις εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ, όπως οι δαπανηροί κανόνες επισήμανσης και ναυτιλίας, τονίζοντας ότι πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Διευθυντής εμπορευμάτων και εμπορίου των δύο οργανώσεων, κ. Arnaud Petit, τόνισε «Πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη γεωργία στις συνομιλίες για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες στον χειρισμό τους. Το γεγονός ότι το 40 % των γεωργικών πρώτων υλών που έχουν μεταποιηθεί από τη βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ προέρχονται από χώρες μη μέλη της δείχνει ότι η ΕΕ είναι ήδη ανοικτή στο παγκόσμιο εμπόριο. Περίπου το 70% των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ είναι, επίσης, μεταποιημένα προϊόντα όπως τυρί, κρασί, επεξεργασμένο κρέας για αγορές υψηλών τιμών. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στο εμπόριο, επομένως, προέρχεται από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, δαπανηρούς κανόνες και υποχρεώσεις, όπως απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας. Για παράδειγμα, οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια όταν προσπαθούν να εμπορεύονται Α βαθμού γαλακτοκομικά προϊόντα στις ΗΠΑ. Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα φυτοϋγειονομικά εμπόδια εμποδίζουν την είσοδο των ευρωπαϊκών φρούτων στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι θα αντιμετωπιστούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο. Πιστεύουμε ότι τα περισσότερα από τα κέρδη της εμπορικής συμφωνίας - τα τρία τέταρτα στην πραγματικότητα - προέρχονται από την άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο. Καλούμε λοιπόν τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν την άρση τους».
 
Μαζί με την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων, έχουμε υποβάλει μια έκθεση σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέρος των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ο κύριος σκοπός αυτού του εγχειρήματος ήταν να εντοπιστούν περιοχές με σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Στο μέλλον, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η βιομηχανία τροφίμων θα πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας για την περιοχή της Βόρειας Αμερικής, προκειμένου να μειώσει το βάρος των ελέγχων ασφαλείας, όπως συμβαίνει σήμερα, για παράδειγμα, για τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων ή του φουά γκρα.

Επιπλέον , οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι περισσότερο από απλή διοχέτευση του εμπορίου γεωργικών διατροφικών προϊόντων από τη μία πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη. Το αποτέλεσμα θα πρέπει επίσης να προωθήσει τα διεθνή πρότυπα. Η αρχή της περιφερειοποίησης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην συμφωνία ΕΕ -ΗΠΑ ως παράδειγμα για ένα διεθνές πρότυπο που ωφελεί όλους τους αγρότες. Αν δεν είμαστε σε θέση να προωθήσουμε μαζί τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, θα χάσουμε μια ευκαιρία δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού στα επόμενα 20 χρόνια.

Τέλος, μετά την πολιτική απόφαση τον περασμένο Μάρτιο, καλούμε τις αρχές των ΗΠΑ να επιτρέψουν την εξαγωγή του ευρωπαϊκού βοείου κρέατος στην αγορά τους το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει επίσης να γίνει δεκτό το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ που προστατεύει την ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων από τις απομιμήσεις.
 
Σημειώνεται πως η εν λόγω παρέμβαση έγινε στον πέμπτο γύρο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ . Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, την πρόσβαση στη γεωργική αγορά, και τους κανόνες καταγωγής.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ