Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Ηλεκτρονική ενημέρωση για τους παραγωγούς ΑΠΕ


Ο ΛΑΓΗΕ ενημερώνει ότι από σήμερα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ, σε πιλοτική λειτουργία και για τους εγγεγραμμένους χρήστες στο AΠE PORTAL, πληροφόρηση σχετικά με τα τελευταία καταχωρημένα στοιχεία για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και τις τυχόν βεβαιώσεις οφειλής που αφορούν κάθε χρήστη. Στα στοιχεία αυτά έχει πρόσβαση μόνο ο ενδιαφερόμενος.
"Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την καταχώρηση των ενημεροτήτων.

Σας υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανακοίνωση για την αποστολή των αποδεικτικών ενημερότητας.

Η ως άνω εφαρμογή τίθεται προς διευκόλυνση των συναλλαγών και με κάθε επιφύλαξη ως προς την επικαιροποίηση και την ορθότητα των αναρτημένων δεδομένων", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ