Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Τατούλης: Διεκδικούμε κυρίαρχο ρόλο στην τελική πρόταση της χώρας για τη νέα ΚΑΠ

Τατούλης: Διεκδικούμε κυρίαρχο ρόλο στην τελική πρόταση της χώρας για τη νέα ΚΑΠ

Τα χαρακτηριστικά της αειφορικής διαχείριση των φυσικών πόρων, της βελτίωσης των αναγκών της γεωργίας, της ανάπτυξη με κριτήρια οικονομικής σύγκλισης και κοινωνικής συνοχής και της διατροφικής επάρκειας με κριτήρια βιωσιμότητας, έθεσε ως προτεραιότητες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης ενόψει της νέας ΚΑΠ της Ε.Ε.
Ο κ. Τατούλης ζήτησε επίσης την άμεση έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης, γιατί, αφενός, ο χρόνος είναι περιορισμένος και, αφετέρου, οι Περιφέρειες θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο και, μέσω αυτών οι παραγωγικοί φορείς, για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης της χώρας .

Το ποσοστό της αυξομείωσης, που εκτιμάται ότι θα υπάρξει στη μοναδική αξία δικαιωμάτων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να εξαρτηθεί από το ποσό που θα διατεθεί κατά την περιφερειοποίηση, από την επιλογή του τρόπου σύγκλισης, από τον αριθμό των δικαιούχων που θα προκύψουν μέχρι το χαρακτηρισμό του ενεργού αγρότη και τον καθορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων.

Οι προτάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα ΚΑΠ είναι οι ακόλουθες:

  1. στήριξη σε όσους παράγουν μέσω του ενεργού αγρότη
  2. ομαλότερη και δικαιότερη σύγκλιση
  3. συνδεδεμένη ενίσχυση για τα προϊόντα της περιφέρειας που πρέπει να υποστηριχθούν
  4. αλληλοσυμπλήρωση του 1ου και 2ου πυλώνα για εξισορρόπηση των απωλειών που θα υπάρξουν και κυρίως για μέτρα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας
  5. αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αναδιανομής, της ενίσχυσης για μείωση των απωλειών σε βασικές καλλιέργειες με εξαγωγικό προσανατολισμό (εσπεριδοειδή, κορινθιακή σταφίδα, κλπ)
  6. στήριξη κτηνοτροφίας μέσω ίδιων μηχανισμών
  7. αξιοποίηση δυνατοτήτων που δίνουν τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης, κυρίως για την προώθηση της καινοτομίας της “γεωργίας της γνώσεως”, του θεσμού των γεωργικών συμβούλων, της προώθησης των ομάδων παραγωγών, των κινήτρων για νέους γεωργούς.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ