Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

«Καμπανάκι» για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων από την ΕΛΣΤΑΤ


Μειώσεις στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τα έτη 2009 και 2010.
Αναλυτικότερα, οι σημαντικότερες μεταβολές, ως προς την παραγωγή κρέατος κατά είδος ζώου, είναι:
- στη συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών, αύξηση κατά 2,2% το 2009 σε σχέση με το 2008 και μείωση κατά 2,7% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 72,4 χιλ. τόνοι κρέατος , το 2009 74,0 χιλ. τόνοι και το 2010 72,0 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή κρέατος χοίρων, μείωση κατά 4,8 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 3,5% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 103,7 χιλ. τόνοι κρέατος , το 2009 98,7 χιλ. τόνοι και το 2010 95,2 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή κρέατος προβάτων, αύξηση κατά 0,6% το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 0,7% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 93,5 χιλ. τόνοι κρέατος , το 2009 94,1 χιλ. τόνοι και το 2010 94,8 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή κρέατος αιγών, μείωση κατά 1,6 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 54,6 χιλ. τόνοι κρέατος , το 2009 53,7χιλ. τόνοι και το 2010 53,6 χιλ.
τόνοι.
- στη συνολική παραγωγή κρέατος πουλερικών (πλην στρουθοκαμήλων), μείωση κατά 0,5 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και αύξηση κατά 3,0 % το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 110,9 χιλ. τόνοι κρέατος , το 2009 110,3 χιλ. τόνοι και το 2010 113,7 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή κρέατος στρουθοκαμήλων, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και μείωση κατά 24,0 % το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 0,4 χιλ. τόνοι κρέατος , το 2009 0,4 χιλ. τόνοι και το 2010 0,3 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή κρέατος κουνελιών, μείωση κατά 3,8 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και 3,2 % το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 7,4 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2009 7,1 χιλ. τόνοι και το 2010 6,9 χιλ. τόνοι.

Επίσης, οι σημαντικότερες μεταβολές παραγωγής των λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων, ως προς τον όγκο παραγωγής, είναι:
- στη συνολική παραγωγή γάλατος, οριακή μείωση κατά 0,1% το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 2.053,3 χιλ. τόνοι γάλατος, το 2009 2.051,1 χιλ. τόνοι και το 2010 2.044,0 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή μαλακού τυριού, μικρή μείωση κατά 0,7% το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 2,0% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 123,2 χιλ. τόνοι γάλατος, το 2009 122,4 χιλ. τόνοι και το 2010 119,9 χιλ. τόνοι,
- στη συνολική παραγωγή αυγών, αύξηση κατά 2,3 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και μείωση κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 παρήχθησαν 1.881,4 εκατ. αυγά, το 2009 1.925,5 εκατ. αυγά και το 2010 1.919,1 εκατ. αυγά.

Το ζωικό κεφάλαιο

Αντίστοιχα μειώσεις παρατηρούνται και στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας για τα ίδια έτη, οι σημαντικότερες μεταβολές του οποίου - ως προς τον αριθμό των ζώων κατά ομάδες και είδη - είναι:
- Ο συνολικός αριθμός των βοοειδών παρουσίασε αύξηση κατά 0,1 % το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 τα βοοειδή ήταν 628.065, το 2009 628.977 και το 2010 629.004.
- Ο συνολικός αριθμός των χοίρων παρουσίασε μείωση κατά 2,3 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι χοίροι ήταν 881.691, το 2009 861.696 και το 2010 839.630.
- Ο συνολικός αριθμός των προβάτων παρουσίασε αύξηση κατά 0,5 % το 2009 σε σχέση με το 2008 και μείωση κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 τα πρόβατα ήταν 8.888.895, το 2009 8.931.392 και το 2010 8.903.667.
- Ο συνολικός αριθμός των αιγών παρουσίασε μείωση κατά 1,8% το 2009 σε σχέση με το 2008 και 1,1 % το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι αίγες ήταν 5.274.759, το 2009 5.180.391 και το 2010 5.122.705.
- Ο συνολικός αριθμός των ορνίθων παρουσίασε μείωση κατά 3,9% το 2009 σε σχέση με το 2008 και αύξηση κατά 4,2% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το 2008 οι όρνιθες ήταν 28.959.661, το 2009 27.841.075 και το 2010
29.018.971.
- Ο συνολικός αριθμός των κυψελών μελισσών παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% το 2009 σε σχέση με το 2008 και 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, το
2008 οι κυψέλες μελισσών ήταν 1.374.919, το 2009, 1.386.286 και το 2010 1.422.543.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ