Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Στο επίκεντρο των ευρωεκλογών ο αγροτικός τομέας από τους παραγωγικούς φορείς


Έκκληση για καλύτερη και εξυπνότερη χάραξη αγροτικής πολιτικής, εν όψει των ευρωεκλογών, κάνει μια ευρεία συμμαχία ομάδων που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων, η οποία θα ευνοεί την καινοτομία, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα διασφαλίζει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.
Η ομάδα αποτελείται από 11 ενώσεις πανευρωπαϊκού επιπέδου και ήδη παρουσίασε το κοινό της « Όραμα για την απελευθέρωση του δυναμικού της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων στην ΕΕ» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στην Αθήνα στις 6 Μαΐου.

Ο εν λόγω συνασπισμός περιλαμβάνει πολλές γεωργικές βιομηχανίες αγροτικών εφοδίων όπως σπόρους, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά, φάρμακα για ζώα, μηχανημάτων, βιοτεχνολογίας, εμπορίας γεωργικών προϊόντων και, φυσικά, αγροτικές οργανώσεις και εταιρείες τροφίμων και ποτών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 30 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και 3,5 % του ακαθάριστου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο «Κοινό όραμά» τους, οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής ενός ασφαλούς εφοδιασμού τροφίμων, όχι μόνο για τους πολίτες της ΕΕ, αλλά και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επίσης, οι εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. τονίζουν το οικονομικό βάρος των εμπλεκομένων τομέων και το σημαντικό ενδιαφέρον τους στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η οικονομική ανάπτυξη. Η ομάδα είναι ενωμένη στην έκκλησή της για μια πιο σύγχρονη ατζέντα πολιτικής της ΕΕ, που τοποθετεί την προώθηση της καινοτομίας στον πυρήνα της, προκειμένου να διατηρήσει μία ασφαλή, υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή παραγωγή τροφίμων και τη συνακόλουθη επιλογή για τους καταναλωτές. Η καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα έχει πολύ λίγο ενθαρρυνθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει παρεμποδιστεί ενεργά από τους ιθύνοντες ευρωπαίους πολιτικούς.

Εν όψει των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του Μαΐου και της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα αναλάβει καθήκοντα εντός του τρέχοντος έτους, οι ενώσεις γεωργικών τροφίμων προτρέπουν τα δύο θεσμικά όργανα να εργαστούν από κοινού σε ένα ισχυρό ερέθισμα για την καινοτομία στον τομέα τους με καλύτερη και επιστημονικότερη χάραξης πολιτικής με βάση την ενίσχυση των καινοτόμων δυνάμεων της εσωτερικής αγοράς.

Οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας αγροδιατροφικών προϊόντων βλέπουν το κοινό τους όραμα ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τους ιθύνοντες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επίτευξη του κοινού στόχου μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης Ευρώπης, που μετατρέπει τις σημερινές προκλήσεις σε ευκαιρίες του αύριο – με εξυπνότερους κανονισμούς που στηρίζουν την καινοτομία σε όλα τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι.

Σημειώνεται πως την έκκληση υπογράφουν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιρικές οργανώσεις Copa – Cogeca και οι: CELCAA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνδεσμος για τη γεωργία και την αγροδιατροφική αλυσίδα), CEMA (Ευρωπαϊκά Γεωργικά Μηχανήματα), COCERAL (Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορίου σιτηρών, ρυζιού, ζωοτροφών, ελαιούχων σπόρων, ελαιολάδου, ελαίων και λιπών και αγροεφοδίων), ECPA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας), ESA (Ευρωπαϊκή Ένωση Σπόρων) , EuropaBio (Ευρωπαϊκοί Σύλλογοι Βιολογικών Βιομηχανιών) , FEFAC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών Ζωοτροφών), Fertilisers Europe (Ένωση Λιπασμάτων), FoodDrinkEurope (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων και Ποτών της βιομηχανίας τροφίμων), IFAH Europe (Ευρωπαϊκή Βιομηχανία για την Υγεία των Ζώων).

ΠΗΓΗ:ΠΑΣΕΓΕΣ