Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Παράταση έξι μηνών για τις αιτήσεις πληρωμής των Σχεδίων Βελτίωσης


Στους 24 μήνες μετά την ημερομηνία ένταξης στο μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης επεκτείνεται το διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτημα πληρωμής της ενίσχυσης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για δικαιούχους που υπέβαλαν τον φάκελό τους μέχρι τις 20 Ιουλίου του 2011 και πήραν τις εγκρίσεις μέσα στο 2013.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής θεωρείται η συμπλήρωση 24μήνου από την ένταξή στο Μέτρο.
Αυτό αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιος του ειδικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημήτρη Ιατρίδη.
Σκοπός είναι μέσα στο διάστημα των 24 μηνών να υλοποιήσουν το Σχέδιό τους και να υποβάλουν τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια αγοράς μηχανήματος κ.ά.) στο υπουργείο για να μπορέσουν να λάβουν την επιδότηση.
Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τo Άρθρο 23 – Περιορισμοί και όροι υποβολής Αιτημάτων
Πληρωμής της με αριθ. πρωτ. 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 10 26/Β/2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σε συνέχεια της τροποποίησης της ΚΥΑ 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) ΚΥΑ και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αυτής, με την οποία αυξήθηκε από τους 12 στους 18 μήνες το διάστημα κατά το οποίο ο κάθε δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει το πρώτο αίτημα πληρωμής, διευκρινίζονται τα εξής:
1) Η τροποποίηση αυτή καλύπτει όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ημερομηνία έγκρισής τους.
2) Εφόσον κάποιοι δικαιούχοι έχουν λάβει ήδη μία εξάμηνη παράταση, κάνοντας χρήση της παραγράφου 3 του Άρθρου 23 της ανωτέρω ΚΥΑ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής θεωρείται η συμπλήρωση 24μήνου από την ημερομηνία ένταξής τους στο μέτρο.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με τις Διευκρινήσεις για αίτημα πληρωμής για Σχέδια Βελτίωσης.pdf

ΠΗΓΗ : agronews.gr