Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

«Η γραφειοκρατία βλάπτει του αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους»


Με την επισήμανση ότι οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερο κόστος από οφέλη χαιρετίστηκε, στις 22 Μαΐου, η απόσυρση της οδηγίας για το έδαφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.
Αναλυτικότερα, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen. δήλωσε: «Χαιρετίζουμε θερμά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση οδηγίας για το έδαφος ( COM(2006) 232 ) είχε μπλοκαριστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για χρόνια, ενώ δεν βελτίωνε κατ 'ανάγκην την προστασία του εδάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνη συνέπεια της θα ήταν να έχουν περισσότερη γραφειοκρατία οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί».

Και συνεχίζοντας ανέφερε: «Το έδαφος είναι ένας πολύτιμος πόρος για τους γεωργούς και τους κατόχους δασικών εκτάσεων, καθώς και βασικός συντελεστής της παραγωγής, έτσι είναι είναι ζωτικής σημασίας η προστασία και βιώσιμη χρήση του. Οι αγρότες καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για την πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους που προκύπτει από τη διάβρωση, την συμπίεση και την μείωση της οργανικής ύλης. Η ΕΕ διαθέτει ήδη νομοθεσία η οποία περιέχει αυστηρά μέτρα προστασίας του εδάφους, τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και στο πλαίσιο της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η οδηγία για το έδαφος μόνο στρώματα γραφειοκρατίας θα πρόσθετε και δεν υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ