Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Καθαρογράφηκε η παράταση στην προσαρμογή των συνεταιρισμών


Στο άρθρο 57 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», το οποίο ψηφίστηκε από την βουλή στις 7 Μαΐου, ενσωματώθηκε η τροπολογία που μεταθέτει για τέσσερεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης και μετατροπής των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν λάβει σχετική απόφαση προς τον σκοπό αυτό, και η οποία είχε λήξει στις 30 Απριλίου.
Θυμίζουμε πως η εν λόγω τροπολογία είχε προταθεί από τον βουλευτή Κορινθίας της Ν.Δ. κ. Κ. Κόλλια, σε αντικατάσταση της τροπολογίας 1463/73 6.5.2014 που επέφερε περισσότερες αλλαγές σε διατάξεις του συνεταιριστικού νόμου 4015/2011 σχετικές με την λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και τις ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία όμως απεσύρθη πριν την ψήφισή της.

Αναλυτικά το άρθρο 57 του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)

Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.»

Όπως σημειώνεται στο τελευταίο του άρθρο, το εν λόγω νομοσχέδιο θα έχει την ισχύ νόμου μόλις δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ.

Για περισσότερα:ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ