Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Μεταβατική περίοδο για τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις της Ε.Ε.


Τον κίνδυνο αύξησης της γραφειοκρατίας προκειμένου να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις της νέας ΚΑΠ από το 2015, σχετικά με τις άμεσες ενισχύεις, τα μέτρα προώθησης αγροτικών προϊόντων και του ελέγχου της αγοράς, επισημαίνουν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca και ζητούν να υπάρξει μεταβατική περίοδος προσαρμογής, τόσο για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., όσο και για τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους.
Αναλυτικότερα, σε επιστολή που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, προς την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως στα πλαίσια ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου των ενισχύσεων και αντιμετώπισης των αδυναμιών του υπάρχουν πληροφορίες για ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα ποσοστά ελέγχου, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τον διοικητικό φόρτο για τους αγρότες.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως υπάρχει ανησυχία για την αύξηση του αριθμού των ελέγχων, ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (βασική ενίσχυση των αναδιανεμητικών πληρωμών, κ.λπ.) και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι όροι επιλεξιμότητας για το «πρασίνισμά» τους θα είναι ελεγχόμενοι την κατάλληλη στιγμή (δηλαδή με μια δεύτερη επίσκεψη). Οι οργανώσεις ανησυχούν επίσης, από την αύξηση του ποσοστού ελέγχου για τον οικολογικό προσανατολισμό στο 10 % μέχρι την ολοκλήρωση των οικολογικών περιοχών εστίασης το 2018.

Καταλήγοντας η επιστολή αναφέρει πως Οο αγρότες είναι πολύ ανήσυχοι από το γεγονός ότι όλες οι αλλαγές έρχονται μαζί και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια τονίζει πως είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας έναντι των αναληφθεισών κυρώσεων, ειδικά για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Επίσης, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των ευρωπαίων γεωργών και των γεωργικών συνεταιρισμών, κατά τον καθορισμό όλων των πτυχών της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, καθώς η επίδραση πολλών από τις νομικές διατάξεις δεν είναι ακόμη σαφής.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ