Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Υπόδειγμα αίτησης εξουσιοδότησης για το ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπόδειγμα αίτησης εξουσιοδότησης για το ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το υπόδειγμα αίτησης εξουσιοδότησης με γνήσιο της υπογραφής που ο αγρότης εξουσιοδοτεί τον Φορέα Α’ ή Β’ Βαθμού να του προετοιμάσει και να υποβάλλει τη δήλωση του ΟΣΔΕ, από τις 07.05.2014 και μετά, θα πρέπει να έχει τη μορφή του συνημμένου αρχείου.
Το παρόν υπόδειγμα αντικαθιστά κάθε προηγούμενο υπόδειγμα της υπ’ αριθ. 8008/22.01.2014 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση –Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020»

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ