Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Χρήμα στην ύπαιθρο - παίρνουν μπρος δυο ακόμα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ


Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της υπαίθρου καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τηστήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η Δημόσια Δαπάνη για τα Μέτρα 211 και 212 ανέρχεται μέχρι το ποσό των 60.000.000 Ευρώ, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και κατανέμεται ως εξής:

Για το Μέτρο 211 το ποσό ανέρχεται μέχρι 45.000.000 Ευρώ και για το μέτρο 212 το ποσό ανέρχεται μέχρι 15.000.000 Ευρώ . Οι πιστώσεις αυτές θα βαρύνουν τον Κρατικό Προυπολογισμό .


Σε περίπτωση εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης ( Εθνική , Κοινοτική ) αυτή θα κατανεμηθεί στα μέτρα 211 και 212 με αναλογία 3 προς 1 .


Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Μέτρο θα μεταφέρονται στο άλλο Μέτρο.

 

Δείτε εδώ λεπτομέρειες

 

 

Αλέξανδρος Μπίκας


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ