Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Χρέωση Υπηρεσίας ΟΣΔΕ 2014

Χρέωση Υπηρεσίας ΟΣΔΕ 2014


Σύμφωνα με την πρόσκληση πιστοποίησης Φορέων συλλογής αιτήσεων ΟΣΔΕ για την επταετία 2014-2020, ο Φορέας Συντονισμού έπρεπε να υποβάλει για όλους του Φορείς Β' Βαθμού που συμμετείχαν στο κοινοπρακτικό του σχήμα ένα ενιαίο μηχανισμό κοστολόγησης τριών σταδίων, ήτοι το συνολικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας έπρεπε να περιλαμβάνει το Κόστος Υποβολής (Α), το Κόστος Αποσφαλμάτωσης (Β) και το Κόστος Διόρθωσης (Γ). Ο κάθε ανεξάρτητος Φορέας Α' Βαθμού όφειλε να υποβάλει ένα σχέδιο κοστολόγησης, το οποίο θα αφορούσε δύο από τα παραπάνω κόστη, ήτοι το Κόστος Υποβολής (Α) και το Κόστος Διόρθωσης (Γ).
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης:
-          Τα Κόστη Α και Γ καταβάλλονται υπέρ των Φορέων Α' ή/και Β' βαθμού.
-          Το Κόστος Β καταβάλλεται μόνο υπέρ του Φορέα Β' Βαθμού.
-          Το Κόστος Γ καταβάλλεται υπέρ Φορέα Β' Βαθμού σε περίπτωση που ο Φορέας Α΄ Βαθμού δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του.
-          Ο Αγρότης-διακιούχος οφείλει να γνωρίζει για την υπηρεσία που λαμβάνει ποιός και με τι κόστος του την προσφέρει.
-          Ο Φορέας Συντονισμού είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των τιμολογίων μεταξύ των Φορέων Α' και Β' Βαθμού.
Η βασική διαφορά λοιπόν μεταξύ των Φορέων Α’ και Β’ βαθμού είναι ότι ενώ ο κάθε Φορέας Α’ βαθμού έχει πιστοποιηθεί για την υποβολή και την διόρθωσή των αιτήσεων βάσει των αναφορών αποσφαλμάτωσης που του παρέχονται από τους Φορείς Β’ βαθμού, ο κάθε Φορέας Β’ βαθμού έχει πιστοποιηθεί επιπρόσθετα εκτός της υποβολής και της διόρθωσης των αιτήσεων και για την παραγωγή των αναφορών αποσφαλμάτωσης μέσω της διασταύρωσης του συνόλου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του Φορέα Β' Βαθμού.
Ο Φορέας Συντονισμού (η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ) πρότεινε μια μεθοδολογία κοστολόγησης, η οποία βασίζεται σε μια σειρά αντικειμενικών κριτηρίων που είναι τα ακόλουθα:
-          Ύψος δικαιωμάτων
-          Πλήθος αγροτεμαχίων
-          Μέγεθος ζωικού κεφαλαίου
-          Πλήθος παράλληλων δράσεων/μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
-          Είδος καλλιέργειας
-          Χρήση ή μη κινητού συνεργείου για την συλλογή της αίτησης
Η άνω μεθοδολογία κοστολόγησης αναμένεται να παράσχει μια οριζόντια κοινή τιμολογιακή πολιτική για το σύνολο των αγροτών-δικαιούχων και έτσι να αποφευχθούν φαινόμενα χρέωσης κατά το δοκούν που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας σε αρκετές πύλες εισαγωγής τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις παραγωγών η προκύπτουσα χρέωση να είναι λίγο ή και αρκετά υψηλότερη από τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο συμβαίνει και το αντίστροφο δηλαδή μεγάλο πλήθος παραγωγών θα επιβαρυνθεί με μικρότερο ποσό από αυτό της προηγούμενης χρονιάς.
Η νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του αγρότη έχει ξεκινήσει και η συλλογή των αιτήσεων ΟΣΔΕ για την επόμενη επταετία (με σαφή και δίκαιο μηχανισμό χρέωσης της εν λόγω υπηρεσίας) δεν είναι ο αυτοσκοπός των συνεταιριστικών οργανώσεων αλλά η εκκίνηση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προάγουν την αγροτική οικονομία. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών οφείλουν να υπηρετήσουν αυτή την προοπτική στηρίζοντας τον αγρότη-  δικαιούχο επιδοτήσεων της περιοχής τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ