Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Η εξέλιξη της εσοδείας των δημητριακών περιόδου 2013-2014

Η εξέλιξη της εσοδείας των δημητριακών


Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συγκομιζομένων δημητριακών της εμπορικής περιόδου 2013-2014 εμφάνισαν σημαντικές διακυμάνσεις ανά νομό, ανάλογα με τις ποικιλίες που καλλιεργήθηκαν, την εφαρμοζόμενη λίπανση και τις καιρικές συνθήκες.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο του Μαΐου, που εκδίδεται από το Τμήμα Δημητριακών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εν λόγω παράμετροι επηρέασαν ταυτόχρονα και τις στρεμματικές αποδόσεις.

Οι φυσικές και χημικές αναλύσεις του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών της Θεσσαλονίκης, σε δείγματα δημητριακών εσοδείας 2013, έδειξαν γενικά ικανοποιητική την ποιότητα του παραγόμενου σκληρού και μαλακού σίτου και της κριθής, αλλά κατώτερη συγκριτικά με την εσοδεία 2012.

Οι στρεμματικές αποδόσεις μαλακού σίτου και κριθής παρέμειναν στα ίδια με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο επίπεδα (ήτοι ΜΣΤ στα 340 και 350 kgr αντίστοιχα), ενώ υψηλές εμφανίστηκαν οι αποδόσεις σκληρού σίτου και αραβοσίτου.

Συγκεκριμένα, στον αραβόσιτο καταγράφηκε σημαντική αύξηση στη στρεμματική απόδοση (ΜΣΤ 1300 kgr έναντι 980 kgr το 2012) λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, κατάλληλης λίπανσης /άρδευσης και χρήσης διαφορετικών υβριδίων που χρησιμοποιήθηκαν.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά σκληρού σίτου

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση συμπερασμάτων του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις σε δείγματα δημητριακών εσοδείας 2013, επιβεβαιώνεται η χαμηλή ποιότητα στο σκληρό σιτάρι συγκριτικά με την εσοδεία 2012. Συγκεκριμένα, η περιεκτικότητα των δειγμάτων του παραγόμενου σκληρού σίτου σε πρωτεΐνη ανήλθε σε 11,5% και οι κίτρινες χρωστικές σε 5,9 ppm (έναντι 13,8% και 6,3 ppm το 2012 αντίστοιχα).

Οι βροχοπτώσεις που επικράτησαν κατά το διάστημα ωρίμανσης του καρπού μέχρι τη συγκομιδή αύξησαν το ποσοστό αλευρωδών κόκκων έναντι των υαλωδών, ενώ ταυτόχρονα οι ποικιλίες σκληρού σίτου, που καλλιεργήθηκαν, η μη εφαρμογή της τεχνικής της αμειψισποράς/αγρανάπαυσης και η ελλιπής λίπανση οδήγησαν σε χαμηλές τιμές πρωτεΐνης και ποσότητας γλουτένης. Αντιθέτως, οι ίδιοι λόγοι αύξησαν την ποιότητα γλουτένης (με δείκτη 81, έναντι 58 το 2012), υψηλές στρεμματικές αποδόσεις (ΜΣΤ 340 kgr/στρ.) και αυξημένο Βάρος Χιλίων Κόκκων που συνεπάγεται καλύτερη θρέψη του καρπού (49 gr).


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ