Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Στις Βρυξέλλες ο Θανάσης Τσαυτάρης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, μεταβαίνει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες για το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε. Ε., επί Ελληνικής Προεδρίας.
Αρχικά, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα  εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας στη  γεωργία και αλιεία, ενώ το Συμβούλιο θα επικεντρωθεί σε θέματα γεωργίας.

Τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο, είναι
  • η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, όπου η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο τις  προτάσεις της σχετικά με το νέο καθεστώς της  διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλατος στα σχολεία, που υποβλήθηκαν πρόσφατα

  • η πρόταση κανονισμού για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και την αγορά τρίτων χωρών, η οποία παρουσιάσθηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και για την οποία θα υπάρξει πολιτική συζήτηση και

  • η κατάσταση στο γαλακτοκομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι Υπουργοί θα θέσουν το θέμα, δίνοντας συνέχεια στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, δεδομένης της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος το 2015. Η Ελληνική Προεδρία έχει στόχο, από τη συζήτηση αυτή, να προκύψουν κατευθύνσεις του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της έκθεσης που θα υποβάλλει τον Ιούνιο και της αξιολόγησης, σχετικά με την ανάγκη πρόσθετων μέτρων, πέραν του γαλακτοκομικού πακέτου που εφαρμόσθηκε το προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα. Η σύμπραξη αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση δύο σημαντικών προκλήσεων για την περίοδο 2014-2020, τις οποίες αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι προκλήσεις αυτές είναι, αφενός, η ανάγκη για αύξηση  της παραγωγής και της παραγωγικότητας, ώστε η γεωργία να ανταποκριθεί στη σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για τρόφιμα και,  αφετέρου, η βελτίωση της βιωσιμότητας, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των πόρων στην παραγωγική διαδικασία.

To Συμβούλιο θα ενημερωθεί επιπλέον για α) τα συμπεράσματα της 34ης διάσκεψης των διευθυντών των Οργανισμών πληρωμών της Ε.Ε. (ο ελληνικός είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ), που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2013 β) τις επιπτώσεις από την εμφάνιση της νόσου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Λιθουανία, γ) τα αποτελέσματα διάσκεψης για τη γεωργία, την ασφάλεια τροφίμων και την κλιματική αλλαγή, δ) τις επιπτώσεις στον τομέα της γεωργίας στη Σλοβενία από φυσική καταστροφή που έπληξε τη χώρα αυτή.

Τέλος, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση για τις εξουσιοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και θα ακολουθήσει ανταλλαγή  απόψεων.

Μετά το πέρας του Συμβουλίου (17:30 ώρα Ελλάδος) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
κ. Τσαυτάρης  και οι  Ευρωπαίοι Επίτροποι  κ. D. Ciolos και κ. T. Borg, αρμόδιοι για θέματα Γεωργίας και Υγείας Καταναλωτών αντίστοιχα, θα παραθέσουν κοινή Συνέντευξη Τύπου για όλα τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο.

Οι δημόσιες εκδηλώσεις και η συνέντευξη τύπου παρουσιάζονται μέσω  της ιστοσελίδας: http://video.consiliums.europa.eu

Βιντεοσκόπηση της συνάντησης θα είναι διαθέσιμη για προεπισκόπηση και «κατέβασμα» σε ποιότητα μετάδοσης (MPEG4) στη διεύθυνση:  www.eucouncil.tv

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ