Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Αυξημένη κοινοτική χρηματοδότηση για την αλιεία

Την αυξημένη κατά 10% χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αλιείας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κράτη που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση και έχουν μπει σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Δηλαδή για την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ρουμανία, την Λετονία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη (και κάθε άλλο κράτος μέλος το οποίο ενδέχεται να επωφεληθεί από τέτοια προγράμματα παροχής ενίσχυσης στο μέλλον) θα συνεχίσουν την επιτόπου εφαρμογή των προγραμμάτων της αλιευτικής πολιτικής και θα εξακολουθήσουν να εκταμιεύουν κεφάλαια για τα έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα της επιτρέψουν να πραγματοποιεί αυξημένες πληρωμές στις εν λόγω χώρες κατά το χρονικό διάστημα της υπαγωγής τους στους μηχανισμούς στήριξης, χωρίς να μεταβληθούν τα συνολικά κονδύλιά τους βάσει της αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο 2007-2013.
 
Με τον τρόπο αυτόν, θα διοχετευθούν πρόσθετοι χρηματοοικονομικοί πόροι στα κράτη μέλη σε μια κρίσιμη συγκυρία και θα διευκολυνθεί η συνέχιση της επιτόπου εφαρμογής των προγραμμάτων.
 
Το θέμα θα απασχολήσει την Επιτροπή Αλιείας την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και στην συνέχεια θα προωθηθεί για έγκριση σε προσεχή ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και σε σχετικό Συμβούλιο υπουργών Αλιείας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ