Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Οι επιδοτήσεις έφεραν άνοδο βιοτικού επιπέδου για τους πολωνούς αγρότες

Οι επιδοτήσεις έφεραν άνοδο βιοτικού επιπέδου για τους πολωνούς αγρότες

Σύμφωνα με την έρευνα ‘’ Polish Countryside 2012’’, η οποία και διεξάγεται ανά διετία από το Ίδρυμα ‘’Foundation for the Development of Polish Agriculture’’ (www.fdpa.org.pl), προκύπτει ότι μετά την εισδοχή της Πολωνίας στην ΕΕ το 2004, έχει επέλθει σημαντική άνοδος του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου των πολωνών αγροτών, λόγω των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, οι οποίες και κατευθύνονται στον τομέα.


Αναλυτικότερα προκύπτει ότι για την περίοδο 2004 έως τον Μάϊο του τ.ε. , έχουν αποδοθεί στους πολωνούς αγρότες (μέσω του Οργανισμού ‘’Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARiMR)’’, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/information-about-the-agency.html), επιδοτήσεις ύψους 139 δις ζλότυ (περίπου 35 δις Ευρώ), ενώ αναφέρεται παράλληλα ότι οι επιδοτήσεις αντιστοιχούν στο ήμισυ περίπου του συνολικού εισοδήματος των πολωνών αγροτών.


Τα ανωτέρω ποσά έχουν κατευθυνθεί στη δημιουργία αγροτικών υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα φυσικού αερίου, οδικά δίκτυα, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο), στην αγορά περίπου 40.000 τρακτέρ, 460.000 διαφόρων αγροτικών μηχανημάτων, στην κατασκευή/ανακατασκευή 5.000 αγροτικών μονάδων και στη δημιουργία 34.000 νέων θέσεων εργασίας -σημειώνεται ότι η Πολωνία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό νέων αγροτών στην ΕΕ.

Τέλος αναφέρεται ότι χάρις σε όλα τα ανωτέρω, όχι μόνο δεν εγκαταλείπουν οι κάτοικοι την ύπαιθρο για να εγκατασταθούν σε μεγαλύτερες πόλεις, αλλά αρχίζει να δημιουργείται αντίθετη τάση ήτοι να εγκαταλείπουν κάτοικοι τις μεγαλύτερες πόλεις και να εγκαθίστανται στην ύπαιθρο, καθώς τους δίδεται η δυνατότητα προσοδοφόρου απασχόλησης.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ